The need to strengthen the connection of three-layer wall elements in large-panel buildings


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

J. Szulc,

DOI: 10.15199/33.2019.03.02

Volume 559: Issue 3
Pages 5-7
Accepted for publication: 07.02.2019 r.

The article presents selected results of the safety and durability assessment of large-panel buildings in Poland, focusing on structural and material irregularities of external three-layer walls. Due to the uncertainty of the connection assessment of texture and load-bearing layers of these elements, the ITB recommendation for the application of connection reinforcement bymeans of additional systemanchors was presented. The article identifies modern technical solutions allowing to achieve the required reliability of large-panel buildings and strengthening the safety and durability of three-layer walls. Keywords: large-panel building; three-layer walls; safety; durability; connectors.
  1. Aprobata Techniczna ITB,AT-15-4836/2015. Kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej EJOT WSS PLUS do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
  2. Aprobata Techniczna ITB,AT-15-6916/2014. Łączniki wklejane COPY-ECO do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
  3. Aprobata Techniczna ITB,AT-15-8971/2016. Łączniki wklejane TRUTEKTCMdo wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
  4. Krajowa Ocena Techniczna ITB, KOT- -2018/0389 wydanie 1. Łączniki wklejane HILTI do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
  5. Krajowa Ocena Techniczna ITB, KOT- -2018/0495 wydanie 1. Łączniki wklejane K2/2008 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych lub żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.
  6. Runkiewicz Leonard i in. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych:. Cz. 1. Przegląd Budowlany 7-8, Cz. 2. Przegląd Budowlany 9.
  7. Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. Ogólne wytyczne. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ITB nr 496. Warszawa.
  8. Szulc Jarosław. 2016. „Współczesne procedury diagnostyczne i kierunki modernizacji betonowego budownictwa wielkopłytowego”. Materiały Budowlane 525 (5): 116 – 117. DOI: 10.15199/33.2016.05.54.
  9. Szulc Jarosław i in. Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym. https://budowlaneabc. gov.pl/.
  10. Wójtowicz Michał. 2014. Trwałość budynków wielkopłytowych w świetle badań. XIII Konferencja naukowo-techniczna.Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego. Cedzyna.
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu;

dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu;

j.szulc@itb.pl