Energy-efficient modernization solutions in large-panel multi-family buildings


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

K. Girus

DOI: 10.15199/33.2019.03.03

Volume 559: Issue 3
Pages 10-13
Accepted for publication: 07.02.2019 r.

The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption ofmulti-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation systemor sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important. Keywords: energy efficiency; thermomodernization; large panel; multi-family buildings; passive house.
  1. Balcerowska Maria, Tomasz Dąbrowski, Joanna Szot. 2011. Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe. Warszawa. Grupa e-budownictwo.
  2. Czupajło Jan. 2017. „Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny”. Inżynier Budownictwa (7/8): 53 – 56.
  3. FeistWolfgang, UweMunzenberg, Jörg Thumulla, Burkhard Schulze Darup. 2006. Podstawy budownictwa pasywnego. Gdańsk. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.
  4. Foit Henryk. 2013. Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  5. Główny Urząd Statystyczny. 2019. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I – XII 2018 r. Warszawa.
  6. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2002 (ze zmianami na dzień 14.11.2017 r.).
  7. Stec Agnieszka, Daniel Słyś. 2016. Instalacje ekologiczne w budownictwiemieszkaniowym.Krosno. Wydawnictwo i handel książkami „KaBe”.
  8. www.administrator24.info: Jak obniżyć koszty ciepłej wody we wspólnocie mieszkaniowej nawet do 30%. Dostęp: luty 2017 r.
  9. www.bolix.pl. Dostęp: wrzesień 2017 r.
  10. www.flopsystem.pl. Dostęp: luty 2019
mgr inż. Krzysztof Girus, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Krzysztof Girus, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

krzysztof.f.girus@doctorate.put.poznan.pl