Renovation issues of internal shared areas in residential buildings made of large concrete slabs


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

M. Kanoniczak

DOI: 10.15199/33.2019.03.04

Volume 559: Issue 3
Pages 14-17
Accepted for publication: 21.02.2019 r.

The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law. Keywords: renovation of the building; shared area of the building; technical condition of the building; large concrete slab.
 1. Cholewicki Andrzej, Tadeusz Chyży, Jarosław Szulc. 2003. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcje,Wytyczne, Poradniki, 385/2003, Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, Zeszyt 6, Bezpieczeństwo konstrukcji, Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych”. Warszawa. ITB.
 2. Francke Barbara, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan. 2004. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instrukcje,Wytyczne, Poradniki, 396/2004, Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 1: Pokrycia dachowe”. Warszawa. ITB.
 3. Goliszek Anna, Małgorzata Prokop. 2009. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 445/2009, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu”. Warszawa. ITB.
 4. Kanoniczak Marcin. 2018. „Problemy eksploatacyjne poznańskich budynków z wielkiej płyty”. Kronika Miasta Poznania. Blokowiska. (4):147–160. Poznań.Wydawnictwo Miejskie Posnania.
 5. Lewicki Bohdan. 2002. „Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych”, Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, nr 371/2002, Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, bezpieczeństwo konstrukcji, Zeszyt 1. Warszawa. ITB.
 6. Popczyk Jacek. 2006. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 397/2006, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”.Warszawa. ITB.
 7. Popczyk Jacek, Zbigniew Rydz. 2007. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 387/2007, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. Warszawa. ITB.
 8. Rokiel Maciej. 2018. „Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych”.Materiały Budowlane 556 (12): 12 – 15. DOI: 10.15199/33.2018.12.04.
 9. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 1)”. Przegląd Budowlany (7-8): 54 – 60.
 10. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków  wielkopłytowych (cz. 2)”. Przegląd Budowlany (9): 20 – 26.
 11. Sokalska Anna, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan, Teresa Możaryn, Andrzej Nowacki. 2018. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne”. Warszawa. ITB.
 12. Szulc Jarosław. 2018. „Diagnozowanie techniczne budynków wniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe, Instrukcje, wytyczne, poradniki”. Warszawa. ITB.
 13. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

marcin.kanoniczak@put.poznan.pl