Editors and Editorial Board

Read: Tasks and Responsibilities

Editorial Board:

Editorial Board comprises Technical Management Team and Scientific Editorial Team:

Technical Management Team

Editor-in-Chief: Krystyna Wiśniewska, MSc. Eng.
Deputy Editor-in-Chief: Danuta Kostrzewska-Matynia, MSc.
Secretary: Ewelina Kowałko, MSc. Eng.
Industrial contact: Lech Misiewicz, MSc., Eng., Solbet Group, Poland
Leszek Włochyński, MSc. Eng., MRICS, buildingSMART Polska

Scientific Editorial Team

Hakim Abdelgader, Prof., University of Tripoli, Tripoli, Libya
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Lech Czarnecki, Prof., Building Research Institute, Warsaw, Poland
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Luc Courard, Prof., University of Liège, Liège, Belgium
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Andrzej Ćwirzeń, Prof., Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Tomasz Piotrowski, Ph. D., Eng., Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Karol Sikora, Ph. D., Eng., University of Wollongong in Dubai, United Arab Emirates
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Paweł Sulik, Ph. D., Eng., Building Research Institute, Warsaw, Poland
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Ru Wang, Prof., Tongji University, Shanghai, China
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Scientific Committee:
prof. Jose Barroso de Aguiar, University of Minho, Portugalia;
prof. Benoît Bissonnette, CRIB – Research Center on Concrete Infrastructure Université Laval, Kanada;
dr inż. Isabela Bradáčová,VŠB-TechnickaUniwerzitáOstrava,Czechy;
prof. Veronica Calderon Carpintero, Universidad de Burgos, Hiszpania;
prof. Lech Czarnecki (przewodniczący), Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Tibor Ďurica, University of Security Management, Słowacja;
dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Mariaenrica Frigione, University of Salento,Włochy;
prof.AndrzejGarbacz, Politechnika Warszawska;
prof. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska;
prof. Naser Kabashi, Pristina University, Kosowo;
prof. Thomas Mathia, CNRS – Centre National de Recherche Scientifique, Francja;
prof. Jeanette Orlowsky, Technische Universität Dortmund, Niemcy;
prof.Hulusi M.Özkul, Istanbul Technical University, Turcja;
dr inż. Artur Piekarczuk, Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
prof.RuWang, School ofMaterials Science and Engineering, Tongji University, Chiny;
prof. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska

Advisory Committee:
mgr inż. Andrzej Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska; dr inż. Mieczysław Grodzki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr inż. Mariusz Jackiewicz, VISBUD-Projekt Sp. z o.o.; mgr inż. Janusz Komurkiewicz, Fakro Sp. z o.o.; inż. Józef Kostrzewski,  stowarzyszenie Producentów Betonów; mgr Piotr Kurach, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.; dr h.c. Marek Małecki, Solbet Sp. z o.o.  przewodniczący); dr inż. Małgorzata Niziurska, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowskiprof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż.Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka; dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – ICiMB, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; mgr Józef Zubelewicz, Erbud S.A.; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska.

Management of a journal (Publisher):
Publisher house Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. is the largest Polish publisher of scientific press with technical focus. It has been operating since 1949.

Journal’s owner:
The owner of the journal Materialy Budowlane is the Association of Engineers and Technicians of the Building Materials Industry (SITPMB).

Editorial office:
ul. Świętokrzyska 14A
00-950 Warszawa
skr. poczt. 1004
tel./fax (022) 827-52-55, 826-20-27
e-mail: materbud@sigma-not.pl