Editors and Editorial Board

Read: Tasks and Responsibilities

Editorial Board:

Editorial Board comprises Technical Management Team and Scientific Editorial Team:

Technical Management Team

Editor-in-Chief: Krystyna Wiśniewska, MSc. Eng.
Deputy Editor-in-Chief: Danuta Kostrzewska-Matynia, MSc.
Secretary: Ewelina Kowałko, MSc. Eng.
Thematic editors: st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, mgr inż. Lech Misiewicz, dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ

Scientific Editorial Team

Hakim Abdelgader, Prof., University of Tripoli, Tripoli, Libya
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Luc Courard, Prof., University of Liège, Liège, Belgium
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Andrzej Ćwirzeń, Prof., Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Lech Czarnecki, Prof., Building Research Institute, Warsaw, Poland
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Tomasz Piotrowski, Ph. D., Eng., Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Karol Sikora, Ph. D., Eng., University of Wollongong in Dubai, United Arab Emirates
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Ru Wang, Prof., Tongji University, Shanghai, China
(Scopus, WoS, CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Scientific Committee:
prof. Jose Barroso de Aguiar, University of Minho, Portugalia;
prof. Benoît Bissonnette, CRIB – Research Center on Concrete Infrastructure Université Laval, Kanada;
dr inż. Isabela Bradáčová, VŠB-Technicka Uniwerzitá Ostrava, Czechy;
prof. Veronica Calderon Carpintero, Universidad de Burgos, Hiszpania;
prof. Lech Czarnecki (przewodniczący), Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Tibor Ďurica, University of Security Management, Słowacja;
dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Mariaenrica Frigione, University of Salento, Włochy;
prof. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska;
prof. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska;
prof. Naser Kabashi, Pristina University, Kosowo;
prof. Thomas Mathia, CNRS – Centre National de Recherche Scientifique, Francja;
prof. Jeanette Orlowsky, Technische Universität Dortmund, Niemcy;
prof. Hulusi M.Özkul, Istanbul Technical University, Turcja;
dr inż. Artur Piekarczuk, Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych;
dr inż. Carles Serrat, Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona TECH;
dr hab. inż. Jacek SzerSzer, prof. uczelni, Politechnika Łódzka;
prof. Ru Wang, School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Chiny;
prof. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska

Advisory Committee:
mgr inż. Andrzej Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska; dr inż. Mieczysław Grodzki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Stefan Góralczyk, emerytowany prof. IMBiGS, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr inż. Mariusz Jackiewicz, VISBUD-Projekt Sp. z o.o.; mgr inż. Janusz Komurkiewicz, Fakro Sp. z o.o.; inż. Józef Kostrzewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów; mgr Norbert Książek, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; mgr Piotr Kurach, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.; mgr Jakub Kus, Związek Zawodowy BUDOWLANI; dr h.c. Marek Małecki, Solbet Sp. z o.o. (przewodniczący); dr inż. Małgorzata Niziurska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski; prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka; dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, emerytowany prof. ICiMB, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; mgr Józef Zubelewicz, Erbud S.A.; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska.

Management of a journal (Publisher):
Publisher house Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. is the largest Polish publisher of scientific press with technical focus. It has been operating since 1949.

Journal’s owner:
The owner of the journal Materialy Budowlane is the Association of Engineers and Technicians of the Building Materials Industry (SITPMB).

Editorial office:
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
tel./fax (022) 827-52-55, 826-20-27
e-mail: materbud@sigma-not.pl

www.materialybudowlane.info.pl