Editors and Editorial Board

Read: Tasks and Responsibilities

Editorial Board:

Editorial Board comprises Technical Management Team and Scientific Editorial Team:

Technical Management Team

Editor-in-Chief: Krystyna Wiśniewska, MSc. Eng.
Deputy Editor-in-Chief: Danuta Kostrzewska-Matynia, MSc.
Secretary: Ewelina Kowałko, MSc. Eng.
Thematic editors: st. kpt. dr inż. Sylwia Jasińska, mgr inż. Lech Misiewicz.

Scientific Editorial Team

prof. Hakim S. Abdelgader, University of Tripoli, Libia;
prof. Luc Courard, University of Liege, Belgia;
prof. Andrzej Ćwirzeń, Luleå University of Technology, Szwecja;
prof. Lech Czarnecki, Instytut Techniki Budowlanej;
dr inż. Wit Derkowski, Linnæus University, Sweden;
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska;
dr inż. Tomasz Piotrowski, Politechnika Warszawska;
dr inż. Karol Sikora, University of Wollongong in Dubai, Emiraty Arabskie;
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni, Politechnika Łódzka;
prof. Ru Wang, School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Chiny.

Scientific Committee:
prof. Jose Barroso de Aguiar, University of Minho, Portugalia;
prof. Benoît Bissonnette, 
CRIB – Research Center on Concrete Infrastructure Université Laval, Kanada;
dr inż. Isabela Bradáčová,
VŠB-Technicka Uniwerzitá Ostrava, Czechy;
prof. Veronica Calderon Carpintero,
Universidad de Burgos, Hiszpania;
prof. Lech Czarnecki (przewodniczący),
Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Tibor Ďurica,
University of Security Management, Słowacja;
dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB,
Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Mariaenrica Frigione,
University of Salento, Włochy;
prof. Andrzej Garbacz,
Politechnika Warszawska;
prof. Jerzy Hoła,
Politechnika Wrocławska;
prof. Naser Kabashi,
Pristina University, Kosowo;
prof. Thomas Mathia,
CNRS – Centre National de Recherche Scientifique, Francja;
prof. Jeanette Orlowsky,
Technische Universität Dortmund, Niemcy;
prof. Hulusi M. Özkul,
Istanbul Technical University, Turcja;
dr inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB,
 Instytut Techniki Budowlanej;
prof. Leszek Rafalski,
Rada Główna Instytutów Badawczych;
dr inż. Carles Serrat, prof.
 Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona TECH;
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni,
Politechnika Łódzka;
prof. Ru Wang,
School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Chiny;
prof. Krzysztof Wilde,
Politechnika Gdańska

Advisory Committee:
mgr inż. Andrzej Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Barbara Francke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska; dr inż. Mieczysław Grodzki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Stefan Góralczyk, emerytowany prof. IMBiGS, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr inż. Mariusz Jackiewicz, VISBUD-Projekt Sp. z o.o.; mgr inż. Janusz Komurkiewicz, Fakro Sp. z o.o.; inż. Józef Kostrzewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów; mgr Piotr Kurach, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.; mgr Jakub Kus, Związek Zawodowy BUDOWLANI; dr h.c. Marek Małecki, Solbet Sp. z o.o. (przewodniczący); dr inż. Małgorzata Niziurska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski, emeryt, Politechnika Warszawska; prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Politechnika Bydgoska; prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka; dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, emerytowany prof. ICiMB, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska. 

Management of a journal (Publisher):
Publisher house Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. is the largest Polish publisher of scientific press with technical focus. It has been operating since 1949.

Journal’s owner:
The owner of the journal Materialy Budowlane is the Association of Engineers and Technicians of the Building Materials Industry (SITPMB).

Editorial office:
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
tel./fax (022) 827-52-55, 826-20-27
e-mail: materbud@sigma-not.pl

www.materialybudowlane.info.pl