Strengthening of hinges in bridge spans by application of bonded anchors


openaccess, Vol. 584 (4) 2021 / piątek, 23 kwietnia, 2021

(Open Access)

Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2021. Strengthening of hinges in bridge spans by application of bonded anchors. Volume 584. Issue 4. Pages 66-68. DOI: 10.15199/33.2021.04.05

Accepted for publication: 15.03.2021 r.

By strengthening of concrete bridges it is often necessary to place additional steel elements. In the paper the authors present hinges strengthening in a road bridge with steel elements installed on bonded anchors. The solution turned out to be efficient without the necessity to use heavy equipment or to close the bridge for traffic. The authors point outmain advantages of bonded anchors and give some practical advice concerning their application.
  1. Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor, W. Siekierski. 2016. „Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów”.Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 24.
  2. Madaj Arkadiusz, Witold Wołowicki, Michalina Węgrzynowska. 2006. „Wzmocnienie sprężonego mostu ramowego budowanego metodą wspornikową”. Inżynieria i Budownictwo 7 – 8.
  3. Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor. 2017. „Analiza skuteczności sprężenia zewnętrznego wielodźwigarowego mostu drogowego o przęsłach z dźwigarówkablo betonowych”. MateriałyBudowlane536(4):47–50.
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290
mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-1749-2529

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290

arkadiusz.madaj@put.poznan.pl