Viscosity of liquid epoxy resin modified with waste limestone powders


openaccess, Vol. 584 (4) 2021 / piątek, 23 kwietnia, 2021

(Open Access)

Chowaniec Agnieszka, Czarnecki Sławomir, Sadowski Łukasz. 2021. Viscosity of liquid epoxy resin modified with waste limestone powders. Volume 584. Issue 4. Pages 46-48. DOI: 10.15199/33.2021.04.04

Accepted for publication: 07.01.2021 r.

The main aim of the article is to describe the influence of modification of liquid epoxy resin with waste limestone powders on its kinematic viscosity. The tests were carried out for two series of samples: epoxy resin with and without a hardener. As an additive, waste limestone powders were used in three fractions. Two reference mixtures were prepared for the tests, one for each series. For each additive, five mixtures were made with different contents of the waste limestone powder. The kinematic viscosity of the prepared mixtures was tested using a flow cup. On the basis of the research, it was shown that with the increase in the amount of waste limestone powder, the kinematic viscosity of the liquid epoxy resin increases, both with and without the hardener. Additionally, it has been proved that the kinematic viscosity of epoxy resin with the addition of waste lime powder mainly depends on the amount of this additive, and to a negligible extent on the grain size and composition of this additive.
  1. Drozd Wojciech, Marcin Kowalik. 2014. „Współczesne posadzki przemysłowe”. Przegląd Budowlany 7 – 8: 34 – 39.
  2. https://ec.europa.eu/environment/waste/mining/ index.htm.
  3. https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000Piv8xEAB/ stopox-bb-os.
  4. ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.
  5. Stabnik Jozef, Agnieszka Dybowska, Monika Szczepnik, Łukasz Suchoń. 2009. „Viscosity measurements of epoxy resin filled with ferrite powders, Archives of Materials Science and Engineering”. Archives of Materials Science and Engineering 38 (1): 34 – 40.
  6. Szewczak Andrzej, Maciej Szeląg. 2019. „Modifications of Epoxy Resins and their Influence on their Viscosity”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471022038. DOI 10.1088/1757-899X/471/2/022038.
  7. Szewczak Andrzej. 2020. „Impact of epoxy resin modification on their strength parameters”. Budownictwo i Architektura 18 (4): 41 – 50. DOI 10.35784/bud-arch.727. Badania przedstawione w artykule zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki [projekt nr 2020/37/N/ST8/03601 „Eksperymentalna ocena właściwości powłok z żywicy epoksydowej modyfikowanych odpadowymi mączkami mineralnymi (ANSWER)”].
mgr inż. Agnieszka Chowaniec, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4833-044X
dr inż. Sławomir Czarnecki, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-8021-943X
dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-9382-7709

mgr inż. Agnieszka Chowaniec, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4833-044X

 agnieszka.chowaniec@pwr.edu.pl