The microbiological agents and the prophylaxis and revalorization in habitable buildings


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Karyś Jerzy. 2021. The microbiological agents and the prophylaxis and revalorization in habitable buildings. Volume 585. Issue 5. Pages 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.05.01

Accepted for publication: 23.03.2021 r.

Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings. Keywords: building; microbiology; prophylaxis; revalorization.
 1. Cwalina Beata. 2008. „Biodeterioration of concrete”. Architecture Civil Engineering Environment 4.
 2. Flannigan Brian, David J. Miller. 2001. Microbial growth in indoor environments. Microorganisms in home and indoor work environments. Taylor & Francis, London.
 3. Karyś Jerzy (red.). 2014. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Warszawa, Medium.
 4. Karyś Jerzy. 2020. „Diagnozowanie wilgoci w budynkach”. Materiały Budowlane 3
 5. Kobiela Stanisław, Jerzy Karyś. 2011. Komponowanie środków biochronnych i biobójczych. XI Sympozjum PSMB, Wrocław –Augustów.
 6. Karyś Jerzy, Jerzy Ważny. 2004. „Metabolity grzybów pleśniowych”. Wood 2.
 7. Piotrowska Małgorzata, Zofia Żakowska. 2003. „Materiały budowlane źródłem mikroflory pleśniowej w obiektach budowlanych”. Ochrona przed korozją nr 10s/A. Zakopane.
 8. Piotrowska Małgorzata, Zofia Żakowska. 2011. Badaniami krobiologiczne jako istotny element ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, w: Karyś Jerzy (red.).Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną. Monografia nr 3, tom VII, Wrocław.
 9. Ważny Jerzy. 2007. „Warunki i mechanizm porażenia budynków przez grzyby”. Ochrona przed korozją, 7/S. Zakopane.
 10. Wiszniewska Marta, Jolanta Walusiak, Beata Gutarowska, Zofia Żakowska, Cezary Pałczyński. 2004. „Grzyby pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy – istotne zagrożenie zdrowotne”. Medycyna Pracy 55.
 11. Żukiewicz-Sobczak Wioletta, Kazimierz Imbor. 2012. Choroby powodowane przez grzyby. Warsztaty mykologiczno-budowlane PSMB. Wrocław – Brzeg.
 12. Dz. U. 75, tekst po zmianach z 19 września 2020 r.
dr inż. Jerzy Karyś, Ekspert i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa ORCID: 0000-0001-6222-8666

dr inż. Jerzy Karyś, Ekspert i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa ORCID: 0000-0001-6222-8666

 pozzwroclaw@wp.pl