Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on shear strength of masonry made of autoclaved aerated concrete units


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław, Mazur Wojciech, Jokiel Remigiusz. 2021. Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on shear strength of masonry made of autoclaved aerated concrete units. Volume 585. Issue 5. Pages 17-20. DOI: 10.15199/33.2021.05.02

Accepted for publication: 06.04.2021 r.

This paper describes the results from the test of the shear strength of superficial strengthened of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units. These tests constitute the next stage of experimental research aimed at determining the influence of surface reinforcement with the FRCM system on the strength parameters of AAC walls. The tests were carried out in accordance with the procedure A of PN-EN 1052-3 [6]. The research program included models reinforced on one and two sides. The results were compared with the test results of models without reinforcement [4].
  1. ASTME519-81 Standard TestMethod forDiagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
  2. Drobiec Łukasz,WojciechMazur, Remigiusz Jokiel. 2020. „Studies on the effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength ofAACmasonry”. Budownictwo i Architektura 19 (3): 021 – 030. DOI: 10.35784/bud- -arch.2169.
  3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński,Wojciech Mazur, Remigiusz Jokiel. 2020. „The effect of the strengthening ofAACmasonrywalls using FRCM system”. Cement Wapno Beton, 25 (5), 376 – 389. DOI: https://doi.org/10.32047/CWB. 2020.25.5.4
  4. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechanicznemurów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”.Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
  5. PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
  6. PN-EN 1052-3:2004/3:2009 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
  7. PN-EN 1996-1-1+3:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6382-1496
mgr inż. Remigiusz Jokiel, BUDINŻ PB Sp. z o.o. Sp.k.

dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6382-1496

wojciech.mazur@polsl.pl