Strength and deformability of the wall made of AAC blocks on a polyurethane mortar


openaccess, Vol. 567 (11) 2019 / środa, 27 listopada, 2019

(Open Access)

V. Derkacz,
R. Orłowicz,
Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2019.11.01

Volume 567: Issue 11
Pages 6 – 8
Accepted for publication: 14.10.2019 r.

The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
Keywords: strength tests; masonry joints; polyurethane mortar.
[1] JägerA., C. Kuhlemann, E. Habian, M. Kasa, S. Lu. 2011. „Verklebung von Planziegelmauerwerk mit Polyurethanklebern”. Mauerwerk 15: 223 – 231.
[2] Aldoghaim E. 2012. „Untersuchungen zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Mauerwerk durch Elastomerlager”. Mauerwerk 16: 93 – 102.
[3] Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany do cienkich spoin. AprobataTechniczna ITB AT-15-9365/2014.-14s.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
[5] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, T. Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group: 1531 – 1538.
[6] PN-EN 1996-1-1. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[7] Mann W. 1973. Bruch kriterien für querkraft beanspruchtes Mauerwerk und ihre Anwendung auf gemauerte Windscheiben. Die Bautechnik. nr. 5: 421 – 425.
[8] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 514 (6): 92 – 96. DOI: 10.15199/33.2015.06.37.
[9] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego – odkształcalność postaciowa”. Materiały Budowlane 515 (7): 116 – 119. DOI: 10.15199/33.2015.07.32.
[10] Derkacz Valeryj, Romuald Orłowicz. 2012. „Rysoodporność murowych ścian działowych”. Budownictwo Mieszkaniowe (Żiliszcznoe stroitelstwo, Rosja) nr. 4: 1 – 4.
[11] Schmidt U., W. Jäger, W. Brameshuber, T. Bakeer. 2015. „Biegezugfestigkeit von Mauerwerk”. Mauerwerk 19: 27 – 39.
[12] Piekarczyk A. 2017. Influence of grid reinforcement placed in masonry bed joints on its flexural strength. IOP Conference Series: Science and Engineering, Vol. 245. DOI: 10,1088/1757-899X/245/3/032085.
[13] Piekarczyk A. 2018. Flexural Strength of AAC Masonry with Bed Joint Reinforcement. Ce/papers Ernst&Sohn, A. Wiley Brand. DOI: 10.1002/cepa887.
dr hab. inż. Valeryj Derkacz, Centrum Naukowo-Techniczne „Instytut Beł NIIS” Republiki Białoruś

prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ

lukasz.drobiec@polsl.pl