Revalorization, adaptation, and extension of the early 20th century Wroclaw secessionist Modehaus M. Gerstel commercial building


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.21

Szołomicki Jerzy, Minch Maciej. 2022. Revalorization, adaptation, and extension of the early 20th century Wroclaw secessionist Modehaus M. Gerstel commercial building. Volume 603. Issue 11. Pages 77-80. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.10.2022 r.

The article deals with the revalorisation, adaptation and extension of the six-storey Modehaus M. Gerstel commercial building erected between 1903 and 1912 in Wroclaw at 17-19 Świdnicka Street. The greatest architectural and historical value of the building is the facade decoration in the Viennese Secession style. For this reason, restoring the original form of the front elevation, based on historical documentation and iconography,was themost important aspect of the revalorisation process. The article presents the results of the building's technical condition assessment, an analysis of the planned functional changes, and a description of the designed structural solutions.As part of the prepared adaptation, guidelines for renovation, strengthening, and protectionworkswere presented.
  1. Zwierz M. Budynek biurowo-handlowy. Dom handlowy firmy M. Gerstel, ul. Świdnicka 19.Wydawnictwo Via Nova. Leksykon Architektury Wrocławia. 2011: 362 – 363. Wrocław.
  2. Seidel-Grzesińska A. Dawny dom handlowy firmy Modehaus M. Gerstel, obecnie Centrum Handlowe „Ballo”, sklep. „Raport” i siedziba różnych instytucji, ul. Świdnicka 17-19/ Kazimierza Wielkiego 53.Wydawnictwo Dolnośląskie. Atlas architektury Wrocławia. 1997: 245. Wrocław.
  3. Ekspertyza stanu technicznego budynku zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19.Vega- CAD Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji. 2018.
  4.  Sieniawska-Kuras A, Potocki P. Renowacja elementów architektury. 2012.Wydawnictwo KaBe.
  5.  Zalesiński W. Projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku przy ulicy Świdnickiej 19 we Wrocławiu. 2021.
  6. Gosztyła M, Pasztor P.Konserwacja i Ochrona Zabytków Architektury. 2013. Politechnika Rzeszowska.
  7.  Roca P, Lourenco PB, GaetaniA. Historic Construction and Conservation Materials, Systems and Damage. 2019. Routledge.
  8.  Grabiszewski M. Adaptacje budowli zabytkowych na cele hotelowe. Adaptacja Obiektów Zabytkowych do Współczesnych Funkcji Użytkowych. 2009: 43 – 53. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
dr inż. Jerzy Szołomicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-1339-4470
dr inż. Maciej Minch, Vegacad Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

dr inż. Jerzy Szołomicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-1339-4470

 jerzy.szolomicki@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.21

Article in PDF file