Consequences of incorrect strengthening of pillars in a heritage building


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.22

Korentz Jacek, Nowogońska Beata. 2022. Consequences of incorrect strengthening of pillars in a heritage building. Volume 603. Issue 11. Pages 81-83. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.09.2022 r.

One of the method of strenghten the brick pillars was reinforced concrete casing of pillar. This article presents the negative effects of such a solution using the example of the pillars in the Żary Town Hall. Currently, the reinforced concrete casing of the pillars, the brick pillars and the vaults show numerous cracks of different nature, widths and lengths. These cracks have mostly formed as a result of tensile forces accompanying the expansion of the reinforced concrete casing of the pillars caused by corrosion of the reinforcement.
  1. Drobiec Ł. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Archmedia Grażyna Gałka, 2019.
  2.  Jasieńko J, Kadłuczka A. Brunelleschi Dome in Florence: selected structural, static, and conservational aspects. Journal of Heritage Conservation. 2021; 66: 182 – 194.
  3.  Wójcik D, Raszczuk KA, Jasieńko J. Failure modes of masonry pillars strengthened with PBO fibres. Key Engineering Materials. 2022; 916: 305 – 312.
  4.  Wójcik D, Raszczuk KA, Jasieńko J, Kadłuczka A. Theoretical analysis of static behavior of masonry pillars with geometric imperfections. Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. 2021; 68S: 72 – 82.
  5. Karta Zabytków Architektury i Budownictwa – Ratusz Żary.
  6.  Inwentaryzacja budynku Urzędu Miasta Żary ul. Rynek 1-5. Projekt-Bud Andrzej Wesoły, Żary, grudzień 2015.
  7.  Ratusz w Żarach powiat żarski woj. zielonogórskie oprac. Krystyna Kroman, P. P. Pracownie Konserwacji Zabytków Pracownia Dokumentacji Zabytków, Szczecin 1962 r. (Archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze).
  8.  Ekspertyza techniczna „Ocena stanu technicznego filarów i sklepień w pomieszczeniu C1 budynku Urzędu Miejskiego w Żarach” Nowogońska B., Korentz J., Dankowski M., Zielona Góra 2018.
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0002-1521-8681
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0002-1521-8681

 j.korentz@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.22

Article in PDF file