Reconstruction of the steel spirits of the histrorical building after their failure


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.23

Dudkiewicz Jacek. 2022. Reconstruction of the steel spirits of the histrorical building after their failure. Volume 603. Issue 11. Pages 84-86. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.09.2022 r.

As a result of strong winds caused by hurricane and generally poor technical condition of steel spires, crowning the historical domes of the theatre building, caused them to break down. An inventory and the static and strength analysis of the over one hundred-year-old supporting structure, based on e.g. the actual degree of stress of structural elements and their corrosion losses were determined on the basis of spectrometric and hardness tests. This article represents the designed and applied construction solution that allowed to recreate the spire structure, preserving their conservation values, as well as the correct transfer of loads to the load-bearing structural elements of the building towers through the internal supporting structure. The presented design solutions were also adapted to the technological possibilities of performing the reconstruction with the use of mountaineering techniques, taking into account the location of the object as well as the weight and size of the elements.
  1. Ekspertyza, Projekt budowlany i wykonawczy renowacji iglic zabytkowych iglic wież Teatru w Jeleniej Górze, PB Stalbet Sp z o.o.
  2. Bodarski Z, Czapliński K. Informacje dla rzeczoznawców w zakresie spraw ogólnych oraz wybranych problemów wytrzymałości, stateczności i sztywności elementów konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunków stali, a także z dawnych asortymentów drewna. CUTOB PZITB, Wrocław 1986.
  3.  Dudkiewicz J. Uogólnienia zależności między wytrzymałością a twardością lub składem budowlanych stali konstrukcyjnych. Raporty Inst. Bud. PWr. 2000, Ser. PRE; nr 44. 188 s.
  4. Dudkiewicz J, Gosowski B, Organek P. Assessing the strength and weldability of historic structural steel – Ocena wytrzymałości i sprawności konstrukcyjnych stali historycznych. Civil and Environmental EngineeringReports. 2015, vol. 18, nr 3: 33 – 43. ISSN: 2080-5187.
  5.  PN-EN 1993-1-1 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  6.  PN-EN 1993-3-2 -Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieże, maszty i kominy. Kominy.
  7.  Rykaluk K. Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty. Oficyna Wydawnicza PWr. 2005.
  8.  Żurański J, Gaczek M. Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń. 2011.
  9.  Kuchta K. Stalowe stężenia tymczasowe w budynkach o konstrukcji murowej i żelbetowej. Inżynier Budownictwa. 2015. 131 (9): 64-70.
  10. Kuchta K. Zastosowanie stalowych stężeń prętowych w renowacji i modernizacji obiektów zabytkowych.Materiały Konferencyjne. Zielona Góra, 2015.
dr inż. Jacek Dudkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-5773-8018

dr inż. Jacek Dudkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-5773-8018

 jacek.dudkiewicz@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.23

Article in PDF file