Research of strains changes of walls made of AAC masonry units caused by the effect of reinforced concrete confined elements


openaccess, Vol. 568 (12) 2019 / środa, 1 stycznia, 2020

(Open Access)

Ł. Drobiec,
R. Jasiński,
T. Rybarczyk,
G. Cygan,
W. Mazur

DOI: 10.15199/33.2019.12.03

Volume 568: Issue 12
Pages 30-33
Accepted for publication: 23.10.2019 r.

The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains. Keywords: Autoclaved Aerated Concrete (AAC); confined masonry; shrinkage; digital image correlation (DIC) system.
[1] ASTM C1581/C1581M – 18a. Standard Test Method for Determining Age at Cracking and Induced Tensile Stress Characteristics of Mortar and Concrete under Restrained Shrinkage. [2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. [3] Drobiec Łukasz, Tomasz Rybarczyk. 2019. „Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo”. Materiały Budowlane 560 (4): 4 ÷ 6. DOI: 10.15199/33.2019.04.01. [4] Gołaszewski Jacek, Grzegorz Cygan, Michał Drewniok. 2014. „Laserowy system do badania skurczu wczesnego elementów betonowych w powiązaniu z oznaczaniem czasu wiązania”. Przegląd Budowlany (5): 34 ÷ 36. [5] JägerWolfram, Peter Schöps. 2009. Confined masonry – a chance to improve the load bearing capacity. 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto, Ontario. [6] JägerWolfram, Peter Schöps. 2011. Confined masonry – a chance to improve the load bearing capacity. Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz: 225 ÷ 236. [7] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019, „Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo”.Materiały Budowlane 560 (4): 23 ÷ 25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03. [8] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019, „Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 561 (5): 38 ÷ 39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06. [9] Neville Adam M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement. [10] PN-EN 206+A1:2016-12. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. [11] PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. [12] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Autorzy badań wyrażają szczególne podziękowania firmie Solbet Sp. z o.o. za podjęcie współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych oraz merytoryczną i materialną pomoc przy realizacji badań konstrukcji murowych.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ., Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o. mgr inż. Grzegorz Cygan, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: wojciech.mazur@polsl.pl