Environmental characteristics of the ETICS systems between 2014 and 2019


openaccess, Vol. 568 (12) 2019 / środa, 1 stycznia, 2020

(Open Access)

B. Michałowski
M. Marcinek
J. Tomaszewska
S. Czernik
M. Piaseck
R. Geryło
J. Michalak

DOI: 10.15199/33.2019.12.02

Volume 568: Issue 12
Pages 20-23
Accepted for publication: 04.11.2019 r.

The paper presents the impact of the External Thermal Insulation Composite System (ETICS) on the natural environment. Analysis of environmental impact factorswas conducted based on the life cycle assessment (LCA)methodology. Experimental results were obtained fromthe verified inventory data fromthe production at five different locations, following the year 2012 and 2017, respectively.The life cycle analysis of the examined products covered modules from A1 to A3, i.e. from raw materials extraction, up to the finished, packed product at the factory gate. Results of the LCAshowed that within the last five years, the negative impact of the ETICS systemon the natural environment decreased significantly. Keywords: Environmental Product Declaration (EPD); External Thermal Insulation Composite System (ETICS); thermal insulation materials; Global Warming Potential; Life Cycle Assessment.
[1] Anderson Jane. 2018. https://infogram.com/constructionlcas-2019-guide-to-epd-1h7j4dyeyjvv4nr?live. (18.11.2019 r.). [2] Aprobata Techniczna ITB AT-15-9090/2014. 2014. „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Atlas ETICS”. Warszawa. (17.02.2014 r.). [3] Aprobata Techniczna ITB AT-15-9090/2016. 2016. „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Atlas ETICS”. Warszawa. (09.08.2016 r.). [4] EN 15804:2019 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category. [5] EOTA. 2013. ETAG 004: Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with Rendering. https://www. eota. eu/enGB/content/etags/26/.Bruksela. (19.09.2019 r.). [6] https://www.itb.pl/epd.html. (19.11.2019 r.). [7] ITB, ICiMB, IMBiGS. 2018. Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/04/02wydanie 1. „Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu”.Warszawa. [8] Passer Alexander, Sébastien Lasvaux, KarenAllacker, Dieter De Lathauwer, Carolin Spirinckx, Bastian Wittstock, Daniel Kellenberger, Florian Gschösser, JohannesWall, Holger Wallbaum. 2015. Int. J Life Cycle Assess. 20. 1199 – 1212. DOI 10.1007/s11367-015-0926-3. [9] Pasker Ralf. 2019.Activitatea EAE pentru calitatea sistemelor ETICS pe plan European. III Forum ETICS. Bukareszt. (19.09.2019r.). [10] Piasecki Michał. 2018. „Zrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CEN i ISO w 2017 roku”. Materiały Budowlane 547 (3): 82 – 83. DOI 10.15199/33.2018.03.33. [11] Piasecki Michał. 2019. „Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 559 (3): 64 – 66. DOI: 10.15199/33.2019.03.14. [12] PN-ISO 14025:2009 Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury. [13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 2011. Official Journal of the European Union. L88 (54). 5-43. [14] Tomaszewska Justyna. 2017. „Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych narzędziem wspierającym rozwój zrównoważonego budownictwa.” Przegląd Budowlany 88. [15] U Thant Sithu. 1969. Resolution no. 2398 The problems of human environment. United Nations.

dr inż. Bartosz Michałowski, Atlas sp. z o.o. dr inż. Marta Marcinek, Atlas sp. z o.o. dr inż. Justyna Tomaszewska, Instytut Techniki Budowlanej mgr inż. Sebastian Czernik, Atlas sp. z o.o. dr inż. Michał Piaseck, Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej dr inż. Jacek Michalak, Atlas sp. z o.o. ORCID 0000-0001-7186-6774

dr inż. Jacek Michalak, Atlas sp. z o.o.

jmichalak@atlas.com.pl