Protecting people and property during demolition work


openaccess, Vol. 575 (7) 2020 / wtorek, 11 sierpnia, 2020

(Open Access)

Żmuda-Czerwonka Wioletta. 2020. Protecting people and property during demolition work. Volume 575. Issue 7. Pages 58-60. DOI: 10.15199/33.2020.07.06

Accepted for publication: 10.06.2020

What is usually demolished are old or neglected structures, which can be dangerous. Sometimes, it can cost more to renovate the building than to demolish it or strip it out. Such work requires both special permits and skills, and specialist qualifications and equipment. Not everything can be done by machines, and not all places are completely safe for people. Demolition methods can be adjusted to the condition of the building to be demolished.
  1. Krzewiński Roman i in. 2005. Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Warszawa. Wydawnictwo Polcen.
  2. Lewicki Józef. 2004. „Metody wybuchowej likwidacji obiektów wieloprzestrzennych”. Górnictwo i Geoinżynieria 3.
  3. PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, część 1-6. Oddziaływania ogóle. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
  4. Rawska-Skotniczy Anna. 2015. „Rozbiórki – prawne aspekty prowadzenia robót”. Builder (69): 69 – 71.
  5. Rawska-Skotniczy Anna, Marek Nalepka. 2016. „Metody realizacji robót rozbiórkowych”. Builder (84): 84 – 87.
  6. Runkiewicz Leonard i in. 2014. Zasady postępowania przy naprawach, w zmacnianiach, nadbudowach i rozbiórkach konstrukcji z betonu. XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji – http://inżynierbudownictwa.pl – dostęp 23.04.2020
  7. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, poz. 768, poz. 822).
inż. Wioletta Żmuda-Czerwonka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

inż. Wioletta Żmuda-Czerwonka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

pigal@wp.pl