Tunnel fire resistance requirements


openaccess, Vol. 575 (7) 2020 / wtorek, 11 sierpnia, 2020

(Open Access)

Sulik Paweł. 2020. Tunnel fire resistance requirements. Volume 575. Issue 7. Pages 40-42. DOI: 10.15199/33.2020.07.05

Accepted for publication: 28.01.2020

The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, themost commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
 1. Balasubramanian A. (2014). Tunnels-types and importance. Technical report. Centre forAdvanced Studies in Earth Science, University ofMysore,March.
 2. Beard A. 2011. The handbook of tunnel fire safety. ICE Publishing.
 3. Breunese A. J., C. Both, G. M. Wolsink. 2008. Fire testing procedure for concrete tunnel linings. Efectis Nederland-R0695. No. 2007221-103. September.
 4. Carvel R. O., G. Marlair. 2005. A history of fire incidents in tunnels. In the handbook of Tunnel Fire Safety (A. N. Beard and R. O. Carvel, Eds.), Thomas Telford Publishing, 3-41, London, UK.
 5. Furtak Kazimierz, M. Kędracki. 2005. Podstawy budowy tuneli. Kraków. Wydawnictwo PK.
 6. Gajecka-Graniczna I., Paweł Sulik. 2018. „Weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich”. Izolacje, R XXIII (nr 225), 74 – 80.
 7. Hejny H. 2007. The European project UpTun: results of four years of research to improve the level of fire safety in existing tunnels. Safety and Security Engineering II.WIT Transactions on The Built Environment,Vol. 94. 191 – 204
 8. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2017. Fire door in tunnels emergency exits – smoke control and fire resistance tests. IFireSS: 2nd International Fire Safety Symposium. Napoli, Italy, June 7-9, 835-842.
 9. Jansson R. 2013. Fire Spalling of Concrete. Theoretical and Experimental Studies. Doctoral thesis in concrete structures. KTH Architecture and the Built Environment. TRITA-BKN. Bulletin 117. Stockholm, Sweden.
 10. Siemińska-LewandowskaAnna. 2008. „Klasyfikacja metod budowy tuneli wraz z przykładami”. Materiały Budowlane 426 (2): 26 – 31.
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000 r. z późniejszymi zmianami).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z 29 sierpnia 2019 r.).
 13. SejnohaM.,M. Broucek. 2014. „Fire resistance of concretewith fly ash content – experimental analysis”. EngineeringMechanics,Vol. 21, No. 4, 159 – 165.
 14. Sulik Paweł. 2018. „Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji”. Izolacje R XXIII (nr 224), 118 – 124.
 15. Sulik Paweł, Piotr Turkowski, Wojciech Węgrzyński, Bartłomiej Sędłak, Paweł Roszkowski, Grzegorz Krajewski. 2018. Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury transportowej. Cz. 1: Pasywne systemy zabezpieczeń. Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, s. 291-316 Kraków: Politechnika Krakowska.
 16. Węgrzyński Wojciech, Paweł Sulik, Grzegorz Krajewski, P. Antosiewicz. 2018. Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury kolejowej. Cz. 2: Aktywne systemy zabezpieczeń. Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, s. 317-330 Kraków. Politechnika Krakowska.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych ORCID: 0000-0001-8050-8194

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych ORCID: 0000-0001-8050-8194

p.sulik@itb.pl