Autonomous smoke detector – effective fire detection in residential buildings


openaccess, Vol. 575 (7) 2020 / wtorek, 11 sierpnia, 2020

(Open Access)

Osiński Adrian, Boroń Sylwia. 2020. Autonomous smoke detector – effective fire detection in residential buildings. Volume 575. Issue 7. Pages 34-37. DOI: 10.15199/33.2020.07.04

Accepted for publication: 22.06.2020

Part I of the article aims to approximate and systematize information of the construction, principle of operation, functionality, scope of application, assembly and installation of autonomous smoke detectors. In addition, the statistical data on victims of fires recorded in Poland and in the world were reviewed, and the impact of preventive actions involving the use of autonomous smoke detectors was analyzed. The current legal status in Poland in the scope of using of autonomous smoke detectors has been presented. Keywords: autonomous smoke detectors; product description; statistics; legal status.
  1. Sulik Paweł. 2019. „Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym”. Materiały Budowlane 568 (12): 40 ÷ 42. DOI: 10.15199/33.2019.12.05.
  2. Sulik Paweł. 2018. „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”. Materiały Budowlane 556 (12): 90 ÷ 92. DOI: 10.15199/33.2018.12.29.
mł. kpt. inż. Adrian Osiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

sboron@sgsp.edu.pl