Prefabricated modular construction


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.09

Piotrowski Tomasz, Woyciechowski Piotr, Adamczewski Grzegorz. 2022. Prefabricated modular construction. Volume 596. Issue 4. Pages 50-53. Article in PDF file

Accepted for publication: 07.04.2022 r.

The article attempts to organize the terminology related to the increasingly popular modular construction and to indicate the potential of using modular objects in practice. Technical characteristics of modular construction are discussed. The presented examples show public and single-family buildings constructed in Poland in recent years.
 1. Adamczewski G, Woyciechowski P. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, vol. Z. 1,Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-6-8, 2014.
 2. Szulc J, Sieczkowski J. Przyszłość technologii modułowych w budownictwie. Inżynier Budownictwa. 2020; 5, 82 – 86. [3]
 3. Budowlany. 2020; 10, 12 – 15.
 4. Runkiewicz L, Szulc J, Sieczkowski J. Współczesne budownictwo modułowe kontynuatorembudownictwa wielkopłytowego. Budownictwo i Prawo. 2020; 3, 3 – 8.
 5. Fangrat J, Sieczkowski J. Budownictwo innowacyjne: technologie prefabrykowane i modułowe w budownictwie mieszkaniowym. Builder, 2017; 12, 58 – 61.
 6. ŁukasikM. Budownictwo modułowe – szansa dla istniejących budynków polskiej służby zdrowia? Środowisko Mieszkaniowe. 2015; 14, 148 – 157.
 7. Lacey AW, Chen W, Hao H, Bi K. Structural response of modular buildings – An overview. Journal of Building Engineering. 2018; 16, 45 – 56, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.12.008.
 8. Correia LG, Vicente R, Azenha M, Ferreira TM. A systematic review of Prefabricated Enclosure Wall Panel Systems: Focus on technology driven for performance requirements, Sustainable Cities and Society. 2018; 40, 688 – 703, https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.12.027
 9.  SCI P302 Modular Construction using Light Steel Framing. Design of Residential Buildings. https://www.steelconstruction.info/images/2/2f /SCI_P302.pdf, 01.04.2022.
 10.  SCI P272 Modular Construction using Light Steel Framing. An Architect’s Guide. https://www.steelconstruction.info/images/f/fd/SCI_P272. pdf, 01.04.2022.
 11. SCI P284 Modular Construction in Building Extensions. https://www. steelconstruction. info/images/b/ba/SCI_P284. pdf, 01.04.2022.
 12. SCI P348 Building Design UsingModules. https://www.steelconstruction. info/images/6/67/SCI_P348. pdf, 01.04.2022.
 13. Sadowski Z. Technologiczność prefabrykowanych obiektów żelbetowych. Arkady. 1983.
dr inż. Tomasz Piotrowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-2547-7601
prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8127-7559
dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639

dr inż. Tomasz Piotrowski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-2547-7601

 t.piotrowski@pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.09

Article in PDF file