Corrosion and protection of concrete rib ceilings in large-size drinking water tanks


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.08

Jasiczak Józef. 2022. Corrosion and protection of concrete rib ceilings in large-size drinking water tanks. Volume 596. Issue 4. Pages 45-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.02.2022 r.

The article deals with environmental influences on the durability of reinforced concrete tanks for drinking water. The corrosion processes recorded in circular, over 50-year-old, compressed, above-ground, reinforced concrete tanks with a capacity of 5000 m3, occurring especially within prefabricated, ribbed reinforced concrete ceilings, were analyzed. The process of concrete and reinforcing steel destruction is described and repair methods are proposed. The choice of materials protecting the structures is quite complicated, it is difficult to choose only one type of material ensuring the safe usability of the tank.
 1. Cantor A., J. Park, P. Vaiyavatjamai. 2003. „Effect of chlorine on corrosion in DrinkingWater Systems”. Journal ofAmericanWaterWorksAssociation p. 68. DOI: 10.1002/j.1551-8833.2003.tb10366.x.
 2. Dąbrowska M. 2014. Wpływ popiołu lotnego wapiennego na odporność korozyjną kompozytów wykonanych z cementu portlandzkiego wieloskładnikowego. Praca doktorska. Gliwice, s. 155.
 3.  Fyall Z., L.Wysocki. 2022. „Korozja ługująca w żelbetowych zbiornikach do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia”. Materiały Budowlane 594 (2): 27 – 30.
 4. Halicka A.. 2014. „Specyfika projektowania zbiornikow na ciecze”. Inżynier Budownictwa 12: 82 – 88.
 5. HalickaA., D. Franczak. 2013. Projektowanie zbiorników żelbetowych. Tom 2: Zbiorniki na ciecze. PWN, Warszawa, s. 367.
 6. Hansson C. M., Th. Frolund, J. B. Markussen. 1985. „The effect of chloride cation type on the corrosion of steel in concrete by chloride salts”. Cement and Concrete Research, vol. 15, p. 65 – 73.
 7. Hansson C.M.,A. Poursaee, S. J. Jaffer. 2012. „Corrosion of Reinforcing Bars in Concrete”. The Masterbuilder, p. 106 – 124.
 8. Mackey E. D., T. F. Seacord. 2017. „Guidelines for Using Stainless Steel in theWater and Desalination Industries”. JournalAWWA. American Water Works Association p. 158 – 169.
 9. PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3. Silosy i zbiorniki.
 10.  PN-EN 1504:PN-EN 1504:2005: Wyroby i systemy do napraw i ochrony konstrukcji betonowych, Cz. 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakością prac.
 11.  Ściślewski Z. 1999. Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady, Warszawa, s. 196.
 12.  Tuthill A. H., R. E. Avery, S. Lamb, G. Kobrin. 1998. „Effect of Chlorine on Common Materials in FreshWater”.Materials Performance 37 (11): 52 – 56.
 13.  Wieczorek G. 2002. Korozja betonu inicjowana przez chlorki lub karbonatyzacje otuliny. DWE, Wrocław, s. 377.
 14. Zybura A., M. Jaśniok, T. Jaśniok. 2012. „Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 1. – Badania właściwości ochronnych betonu”. Przegląd Budowlany 11: 29 – 35.
prof. dr hab. inż Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-3643-9819

prof. dr hab. inż Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-3643-9819

 jozef.jasiczak@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.08

Article in PDF file