New innovative equipment for lifting of whole transmissions towers


openaccess, Vol. 590 (10) 2021 / wtorek, 26 października, 2021

(Open Access)

Labocha Sławomir, Gremza Grzegorz, Drobiec Łukasz. 2021. New innovative equipment for lifting of whole transmissions towers. Volume 590. Issue 10. Pages 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.10.01

Accepted for publication: 02.08.2021 r.

The subject of the article is the innovative device intended to the lifting of entire OHL lattice tower for the purpose of increase them height by execution of additional substructure. A theme of the elaboration is the research defining the resisting ability the terminal fastening to foundation of the tower. Estimated average friction coefficients generated on profiled frictional surfaces of the fastening device was determined. Effectiveness of design solutions was confirmed.
  1. Labocha Sławomir, W. Barcewicz, S. Wierzbicki, M. Giżejowski. 2021. „Wyzwania badawcze związane z realizacją stalowych konstrukcji podpór linii elektroenergetycznych”. Inżynieria i Budownictwo (4): 155 – 163.
  2. PN-EN 1090-2:2018-09Wykonanie konstrukcji stalowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
  3. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  4. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie połączeń.
  5. PN-EN 50341-1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne.
  6. PN-EN50341-2-22:2016-04Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Krajowe warunki normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN50341-1:2012).
  7. PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych.
  8. Raport z badań pt. Badanie siły tarcia statycznego przenoszonej przez uchwyt montażowy, tzw. Griper. Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, czerwiec 2021.
  9. Zgłoszenie Wzoru Użytkowego nrW. 130165 pt. Uchwyt mocujący do podwyższania słupów z fundamentem ze sworzniem, zwłaszcza energetycznych. Zgłaszający: Enprom Sp. z o.o. Autorzy: Labocha S., Kondracki G., Czyż. R.
dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych ORCID: 0000-0003-0331-4585
dr inż. Grzegorz Gremza, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-8336-8094
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

 lukasz.drobiec@polsl.pl