Diagnostics of industrial floors


openaccess, Vol. 590 (10) 2021 / wtorek, 26 października, 2021

(Open Access)

Drobiec Łukasz. 2021. Diagnostics of industrial floors. Volume 590. Issue 10. Pages 6-8. DOI: 10.15199/33.2021.10.02

Accepted for publication: 28.09.2021 r.

Industrial floors are one of the most frequently damaged elements in construction. Correct repair of floors requires knowledge of the cause of the damage. To determine this cause, various diagnostic works are carried out. The article describes the methods of tests most often used in the diagnosis of industrial floors.
 1. Chmielewska Bogumiła, Lech Czarnecki. 2011. „Materiały i wymagania dotyczące posadzek”. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, tom I: 239 – 279.
 2. Czarnecki Lech, Jan Skwara. 2000. „Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane 337 (9): 74 – 80.
 3. Czarnecki Lech, Janusz Mierzwa. 2004. „Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posadzek betonowych”. Materiały Budowlane 385 (9): 32 ÷ 34.
 4. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2010. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Drobiec Łukasz, Paweł Piotrkowski. 2019. „Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki wykonanej na warstwie styrobetonu”. Materiały Budowlane (10): 4 – 7. DOI. 10.15199/33.2019.01.
 6. Drobiec Łukasz. 2016. „Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych”. Izolacje (11/12): 45 – 53.
 7. Drobiec Łukasz. 2017. „Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych”. Izolacje (1): 52 – 58.
 8. Drobiec Łukasz. 2018. „Badania nieniszczące wykorzystywane w praktyce budowlanej”. Badania nieniszczące i diagnostyka (3): 76 – 80. 10.26357/BNiD. 2018.028.
 9. Garczyk Mirosław. 2008. „Diagnostyka posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane (9): 10 – 11.
 10. Hajduk Piotr. 2016. „Przyczyny powstawania wad i uszkodzeń w podłogach przemysłowych”. Przegląd Budowlany (12): 42 – 48.
 11. Hajduk Piotr. 2020. Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Niedostatkiewicz Maciej, Tomasz Majewski. 2020. „Ocena techniczna podłóg przemysłowych – błędy wykonawcze i eksploatacyjne”. Izolacje (8).
 13. Pająk Zbigniew, Łukasz Drobiec. 2000. Uszkodzenia, naprawy i remonty nośnych betonowych podkładów posadzek przemysłowych. XV Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Tom I, s. 231 – 252.
 14. Pająk Zbigniew, Łukasz Drobiec. 2008. Uszkodzenia i naprawy betonowych podkładów posadzek przemysłowych. XXIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. T. III, str. 1 – 58.
 15. Tejchman Jacek, Andrzej Małasiewicz. 2006. Posadzki przemysłowe. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywiczne. Warszawa. ITB, 2013 r.
 17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 8. Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi. Warszawa. ITB, 2014 r.
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

 lukasz.drobiec@polsl.pl