Management method for renovation of heritage buildings based on the consequences of previous failure to renovate


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.09

Nowogońska Beata, Podskalna Wiktoria. 2023. Management method for renovation of heritage buildings based on the consequences of previous failure to renovate. Volume 613. Issue 9. Pages 37-40. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.08.2023 r.

Managing the renovation of a heritage building that has not previously been in use involves the consequences of not carrying out any renovation work for a long period of time. The aim of this article is to analyse the consequences of not carrying out renovation work and to present a renovation strategy resulting from this analysis. Buildings in palace and park complexes always captivate with their charm and sentiment to the past. However, they require their owners to overcome considerable challenges in relation to the wide range of renovation work on these buildings. Nevertheless, very often the owners are fascinated by these buildings and then any obstacles are practically non-existent. An example of this is the renovation work carried out on a manor outbuilding in Biecz.
 1. Sobotka A, Linczowski K, Radziejowska A. 2021. Substitution of Building Components in Historic Buildings. Sustainability 2021; 13 (16): 9211.
 2. Drobiec Ł. 2019. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Archmedia Grażyna Gałka, 2019.
 3. Runkiewicz L, Sieczkowski J. Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych wostatnich latach.MateriałyBudowlane. 2018;DOI: 10.15199/33.2018.05.20.
 4. Jasieńko J, KadłuczkaA. Brunelleschi Dome in Florence: selected structural, static, and conservational aspects. Journal of Heritage Conservation. 2021; 66: 182 – 194.
 5.  Hoła J, Schabowicz K. Nowoczesne nieniszczące metody badań diagnostycznych konstrukcji budowlanych – przewidywane trendy rozwojowe. Archiv. Civ. Mech. Eng. 2010; 10: 5 – 18.
 6. Nowogońska B. Consequences of Abandoning Renovation: Case Study – Neglected Industrial Heritage Building. Sustainability. 2020; 12: 6441.
 7. Ksit B, Szymczak-Graczyk A, Nazarewicz B. Diagnostics and renovation ofmoisture affected historic buildings. Civil Environmental Engineering Reports. 2022; 32: 0059 – 0073.
 8. Konior J, Sawicki M, Szóstak M. Damage and TechnicalWear of Tenement Houses in Fuzzy Set Categories.Applied Sciences. 2021; 11, (4): 1484.
 9. Chomacki L, Rusek J, Słowik L. SelectedArtificial IntelligenceMethods in the RiskAnalysis of Damage toMasonry Buildings Subject to Long-Term Underground Mining Exploitation, Minerals. 2021, https://doi. org/10.3390/min11090958.
 10. Radziszewska-Zielina E, Śladowski G. Supporting the Selection of a Variant of the Adaptation of a Historical Building with the Use of Fuzzy Modelling and Structural Analysis, Journal of Cultural Heritage. 2017; 26: 53 – 63.
 11. Kafel K, LeśniakA, Zima K. Multicriteria comparative analysis of pillars strengthening of the historic building. Open Engineering. Open Engineering. 2019; https://doi. org/10.1515/eng-2019-0003.
 12. OstańskaA.Algorithmof revitalization programmed design for housing estates. Civil and Environmental Engineering Reports. 2015; (18): 107 – 114.
 13.  Plebankiewicz E, MeszekW; Zima K,Wieczorek D. Probabilistic and Fuzzy Approaches for Estimating the Life Cycle Costs of Buildings under Conditions of Exposure to Risk. Sustainability. 2019; 12: 226.
 14. Konior J, Rejment M. Correlation between Defects and TechnicalWear ofMaterials Used in Traditional Construction.Materials. 2021; 14: 2482.
 15. Skrzypczak I, Oleniacz G, LeśniakA, Zima K,MrówczyńskaM, Kazak J. Scan-to-BIM method in construction: assessment of the 3D buildings model accuracy in terms inventory measurements. Building Research & Information. 2022, https://doi.org/10.1080/09613218.2021.2011703.
 16. Wardach M, Pawłowicz JA, Kosior-Kazberuk M, Krentowski JR. The Diagnostics of the Condition and Management of Large-Panel Buildings Using Point Clouds and Building Information Modelling (BIM). Buildings. 2023; https://doi.org/10.3390/buildings13082089.
 17. Nowogońska B. Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.08.36.
 18.  Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa – Oficyna pałacowa w Bieczu – Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840
inż. Wiktoria Podskalna, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840

b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.08

Article in PDF file