Numerical analysis of the damage and geometrical imperfections influence on the load capacity of frame scaffoldings


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.10

Robak Aleksander. 2023. Numerical analysis of the damage and geometrical imperfections influence on the load capacity of frame scaffoldings. Volume 613. Issue 9. Pages 41-44. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.08.2023 r.

The paper presents numerical analyzes of the scaffolding structure with damages in the form of arc bending of the stands. In the calculations carried out, the influence of the location and number of damages, geometrical imperfections, standard load variants and scaffolding height on the value of normal stresses was analysed.The purpose of the conducted numerical analyzes is to increase the level of knowledge on the influence of operational damage on the load carrying capacity of the main structural elements in scaffolding.
 1. Robak A, Pieńko M, Błazik-Borowa EI. Analysis of Exploitation Damages of the Frame Scaffolding, MATECWeb of Conferences. 2019; 284: 1 – 14.
 2. Gawęcka D, Gnot D, Kraszkiewicz P, Piłka A, Woźniak T. Rusztowania budowlane – Nowoczesne systemy rusztowań roboczych, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, 2006.
 3.  PN-EN 74-1 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach –Część 1: Złącza do rur –wymagania i metody badań, 2006.
 4. PN-EN 74-2 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 2: Złącza specjalne – wymagania i metody badań, 2009.
 5. PN-EN12811-1Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –Część 1: Rusztowania Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania, 2007.
 6. Chandrangsu T, Rasmussen KJR. Investigation of geometric imperfections and joint stiffness of support scaffold systems, J.Constr. SteelRes. 2011; 67: 576 – 584.
 7. Błazik-Borowa E, Borowa A, Kawecki B, Kotowicz M, Robak A. Geodesic inventory of scaffolding geometry, Engineering Structures. 2019; 196: 1 – 10.
 8.  Błazik-Borowa E, Gontarz J. Wpływ imperfekcji na pracę statyczno- -wytrzymałościową typowego rusztowania. Budownictwo i Architektura. 2014; 13 (2): 325 – 332.
 9. Błazik-Borowa E, Gontarz J. The influence of the dimension and configuration of geometric imperfections on the static strength of a typical façade scaffolding, Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2016; 16: 269 – 281.
 10.  Robak A. Wpływ uszkodzeń mechanicznych na nośność głównych elementów konstrukcyjnych systemu fasadowego rusztowań budowlanych, Przegląd Budowlany. 2022; https://pub.pollub.pl/publication/56/.
 11.  PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
 12. Lipecki T, Jamińska-Gadomska P, Błazik-Borowa E. Dynamic wind action on facade scaffoldings,AIP Conference Proceedings 1922, 110001, 2018.
 13.  Błazik-Borowa E. Obciążenia i oddziaływania na rusztowania jako konstrukcje inżynierskie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
dr inż. Aleksander Robak, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-4808-0516

dr inż. Aleksander Robak, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-4808-0516

a.robak@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.10

Article in PDF file