Tests of an unbound mixture stabilized with a geogrid with monolithic nodes subjected to loosening deformations


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.11

Grygierek Marcin, Kalisz Piotr, Zięba Magdalena, Pytlik Andrzej. 2023. Tests of an unbound mixture stabilized with a geogrid with monolithic nodes subjected to loosening deformations. Volume 613. Issue 9. Pages 45-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.08.2023 r.

The article presents the research works focus on geogrids with rigid monolithic nodes to reinforce layers made of unbound mixes. The aim of the research was to check the effectiveness of the stabilizing function, which is attributed to geogrids cooperating with aggregate grains, in conditions of subgrade weakening. The subgrade was weakened by loosening the lowest layer made of sand, which simulated mining impact. The obtained results confirmed that the reinforcement with a geogrid significantly reduces the degradation of the stiffness of the unbound mix layer subjected to mining deformations.
 1. ChuaBT, Abuel-NagaH, NepalKP. Design Charts for Geogrid-Reinforced Granular Working Platform for Heavy Tracked Plants over Clay Subgrade. Transportation Infrastructure Geotechnology. 2022; DOI: 10.1007/s40515-022-00243-5.
 2. Stilger-Szydło E. Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego. Teoria – projektowanie – realizacja, 1st ed. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2005.
 3. Zornberg JG. Functions and Applications of Geosynthetics in Roadways. Procedia Engineering. 2017; DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.048.
 4. Robinson WJ. Full-Scale Evaluation of Multi- -axial Geogrids in Road Applications Geotechnical and Structures Laboratory. Technical Report, Final Report US Army Corps of Engineers. Engineer Research and Development Center. ERDC/GSL TR- -22-4. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1162925.pdf.
 5. HorníčekL,RakowskiZ,Kawalec J.RecentTrends in Wave Mechanics and Vibrations. Proceedings of WMVC2022/DimitrovováZuzanna [i in.] (red.).Mechanisms andMachine Science. 2023; vol. 125, Springer, s. 581 – 588. ISBN 978-3-031-15757-8.
 6. Grygierek M. Problematyka funkcjonowania dróg na terenach górniczych. Magazyn Autostrady. 2018; nr 1 – 2.
 7. Kwiatek J. Obiekty budowlane na terenach górniczych. Katowice: Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. ISBN: 83/06418/9/5. 2007.
 8. Chlipalski K. Ocena wpływu rozpełzania górniczego podłoża na jego nośność. XLVI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Wrocław – Krynica, [17 – 22 września] 2000: Problemy naukowo-badawcze budownictwa: T. 3:Geotechnika. Fizyka budowli. Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Konstrukcje murowe i drewniane, 2000, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, s. 27 – 33.
 9.  Chlipalski K, Strycharz B. Profilaktyka drogowa konstrukcji nawierzchni na terenach deformowanych górniczo. XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2002”, Opole – Krynica, 15 – 20 września 2002 r.: Problemy naukowo-badawcze budownictwa: T. 4: Inżynieria komunikacyjna, mosty, sesja grantów KBN, zagadnienia różne, 2002,Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, s. 19 – 26.
 10.  Kłosek K. Wybrane problemy geotechniczne terenów górniczych. Górnictwo i Środowisko. Mining and Environment. 2007; V/2007, 93–102.
 11. Grygierek M, Kalisz P, Zięba M, Pytlik A, Frąc W. Laboratory tests of unbound aggregate pavement base under cyclic loading and theimpact of ground deformations caused by mining. Acta Montanistica. Slovaca. 2022; DOI: 10.46544/AMS. v27i1.09.
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wymagania Techniczne WT4 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Warszawa, 2010.
dr inż. Marcin Grygierek, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2969-7054
dr inż. Piotr Kalisz, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni ORCID: 0000-0003-1749-2577
dr inż. Magdalena Zięba, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni ORCID: 0000-0002-7294-9210
dr inż. Andrzej Pytlik, Główny Instytut Górnictwa, Zakład Badań Mechanicznych i Inżynierii Materiałowej ORCID: 0000-0003-0899-0590

dr inż. Marcin Grygierek, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2969-7054

marcin.grygierek@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.11

Article in PDF file