Pull-out capacity of reinforcing geogrid from GFRP bars – influence of bar diameter and soil type


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.12

Duda Aleksander. 2023. Pull-out capacity of reinforcing geogrid from GFRP bars – influence of bar diameter and soil type. Volume 613. Issue 9. Pages 49-53. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.08.2023 r.

The aimof the ongoing research is to evaluate the load capacity for pull-out rods out of the soil in relation to typical materials intended for soil reinforcement – geosynthetics. In the tests, the soil-GFRP interaction coefficient was determined. The GFRP rod mesh allows to increase the wedging capacity of the soil in relation to geosynthetics.
 1. Jarek B, Kubik A. Zastosowanie prętów zbrojeniowych z włókna szklanego (GFRP) w budownictwie. Przegląd Budowlany. 2015; 12: 21 – 26.
 2. Kiernasowska A. Geosyntetyki w budownictwie – podział, funkcje i charakterystyka. Autostrady. 2022; 5: 55 – 59.
 3. ISO 10406-1:2015 Fibre-reinforced polimer (FRP) reinforcement of concrete – Test methods – Part 1: FRP bars and grids.
 4. PN-EN ISO 10319:2015 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.
 5.  PN-EN ISO 14688-1:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis.
 6. PN-EN ISO 14688-2:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania.
 7. PN-EN ISO 17892-1:2015. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej.
 8. PN-EN ISO 17892-2:2015. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 2: Oznaczanie gęstości objętościowej.
 9. PN-EN ISO 17892-4:2017. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 4: Badanie uziarnienia gruntów.
 10. PN-EN ISO 17892-5:2017. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 5: Badanie edometryczne gruntów.
 11. PN-EN ISO 17892-11:2019. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Badania filtracji.
 12.  PN-EN ISO 17892-12:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności.
 13. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.
 14.  PN-EN 13738:2006. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie oporu na wyciąganie z gruntu.
 15.  Duda A, Sobala D, Siwowski T. Badania wytrzymałości na ścinanie geokompozytów wykonanych z pakietów sprasowanych zużytych opon i materiału zasypowego. Acta Sci. Pol. Architectura. 2017; DOI: 10.22630/ASPA. 2017.16.3.01.
 16. The German Geotechnical Society, Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements – EBGEO, 2st Edition, Munich, Germany. 2012; DOI: https://doi.org/10.1002/9783433600931.
dr inż. Aleksander Duda, Politechnika Rzeszowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-5549-3098

dr inż. Aleksander Duda, Politechnika Rzeszowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-5549-3098

 aduda@prz.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.12

Article in PDF file