Misguided technical opinions of Filigran ceiling in operation and repair solutions as a result of a wrongly formulated assessment


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.08

Musiał Michał, Trapko Tomasz. 2023. Misguided technical opinions of Filigran ceiling in operation and repair solutions as a result of a wrongly formulated assessment. Volume 613. Issue 9. Pages 33-36. Article in PDF file

Accepted for publication: 11.08.2023 r.

DOI: 10.15199/33.2023.09.08

In the paper the case of the reinforced concrete ceiling of Filigran type was described, for which several consultative reports were prepared. According to them the ceiling was qualified for strengthening, by stiffening, as a result of excessive deflections and vibrations disturbing the comfort of exploitation. An expensive and invasive way of strengthening consisting of concrete topping replacement and additional ribs executionwas implemented.As itwas provedwith a detailed analysis formeasured and tested characteristics the structure was safe. Its excessive deflections was an execution fault. The vibrations involved only top floor layers and were not the consequence of the insufficient stiffness of the structure.
 1. PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 2. PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
 3. PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 4.  PN-B-03264:1999. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 5.  Pańtak M. Kładki dla pieszych. Parametry analiz dynamicznych – Część 3. Builder. 2018; 46: 46 – 49.
 6. Kobiak J. Błędy w konstrukcjach żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971.
 7.  Mitzel A, Stachurski W, Suwalski J. Awarie konstrukcji betonowych i murowych, Arkady, Warszawa 1982.
 8.  Urban T. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 9. Ubysz A, Trapko T, Musiał M. Dobór optymalnego sposobu wzmocnienia filarów pod dźwigary dachowe w hali sportowo-widowiskowej. Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.06.14.
 10. Noakowski P. Awarie i katastrofy obiektów betonowych. Błędy projektowe jako powody niedomagania konstrukcji. W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji: konstrukcje żelbetowe, XXXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 28-31 marca 2023 roku. T. 3, Wykłady oraz referaty i informacje techniczno-promocyjne. Red. Łukasz Drobiec. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach; 2023, 1 – 30.
 11. Meier U. Strengthening of structures using carbon fibre/epoxy composites. Construction and Building Materials. 1995, DOI: 10.1016/0950- 0618 (95) 00071-2.
 12. Meier U, Kotynia R. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych naprężonymi materiałami kompozytowymi FRP. Inżynieria i Budownictwo. 2006, 11: 596 – 599.
 13.  Grzymski F, Musiał M, Trapko T. Metody wzmacniania płyt żelbetowych. Materiały Budowlane. 2017, DOI: 10.15199/33.2017.05.01.
 14.  Trapko T, Musiał M, Marcinczak D, Grzymski F, Rogalski K. Zakotwienie siatek kompozytowych PBO-FRCM. Materiały Budowlane. 2018, DOI: 10.15199/33.2018.05.21.
dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-6628-9749
dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-6375-7145

dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-6375-7145

 tomasz.trapko@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.08

Article in PDF file