Influence of selected parameters of mineral wool on the fire safety of ventilated facades


openaccess, Vol. 587 (7) 2021 / poniedziałek, 26 lipca, 2021

(Open Access)

Sulik Paweł. 2021. Influence of selected parameters of mineral wool on the fire safety of ventilated facades. Volume 587. Issue 7. Pages 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.07.04

Accepted for publication: 18.06.2021 r.

The paper presents fire hazards and the method of their elimination in the case of ventilated facades using solutions with good thermal insulation of the partition. The issues of using low- -density mineral wool and passive brackets eliminating the occurrence of thermal bridges in the context of meeting § 225 of the technical requirements are discussed.
 1. Boström Lars, Roma Chivan, Sarah Colwell, Stephen Howard, Peter Toth,Anja Hofmann-Böllinghaus, Fabien Dumont, Robert Olofsson, JohanAnderson, Johan Sjöström. 2020. Assessment of fire performance of facades, revision 1.
 2. Kinowski Jacek,PawełSulik.2014.„Bezpieczeństwo użytkowaniaelewacji”.MateriałyBudowlane(9):38–39.
 3.  Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. Falling parts of external walls claddings in case of fire – ITB test method – Results comparison. MATECWeb of Conferences, Vol. 46, 4 May 2016, Article number 02005, p. 1-7.
 4.  Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2017. External walls claddings – study on impact of fixing methods in case of fire. IFireSS 2017: 2nd International Fire Safety Symposium 2017. Napoli, Italy, June 7-9, 1055-1061.
 5.  Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Roszkowski. 2017. „Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru”. Materiały Budowlane (8): 204 – 205.
 6. KopyłowOłeksij. 2021. „Właściwościmechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od1stycznia2021 r.”. Izolacje (3): 66–73.
 7.  Pawłowski Krzysztof. 2021. „Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”. Izolacje (3): 66 – 73.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
 9. Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Paweł Sulik, Grzegorz Kimbar. 2018. „The risks associated with falling parts of glazed facades in case of fire”. Open Engineering, Vol. 8, iss. 1, p. 147 – 155.
 10.  Schabowicz Krzysztof, Paweł Sulik, Łukasz Zawiślak. 2020. „Identification of the Destruction Model of Ventilated Facade under the Influence of Fire”. Materials (13): 2387.
 11.  Schabowicz Krzysztof, Paweł Sulik, Łukasz Zawiślak. 2021. „Reduction of flexural strength of fibre-cement board facade cladding under the influence of fire”. Materials (14): 1769.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych ORCID: 0000-0001-8050-8194

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych ORCID: 0000-0001-8050-8194

p.sulik@itb.pl