Modeling the impact of the fire environment on the available evacuation time


openaccess, Vol. 587 (7) 2021 / poniedziałek, 26 lipca, 2021

(Open Access)

Kita Łukasz, Krauze Andrzej, Boroń Sylwia. 2021. Modeling the impact of the fire environment on the available evacuation time. Volume 587. Issue 7. Pages 26-28. DOI: 10.15199/33.2021.07.05

Accepted for publication: 07.06.2021 r.

In the article a numerical analysis of the influence of factors accompanying the occurrence of fire for the available evacuation time was presented, based on the adopted fire scenario in a selected room. The fire environment modeling was performed using advanced numerical methods CFD in the FDS software. On the basis of the critical value of the visibility range, the time after which the users were not able to evacuate fromthe analyzed room under fire in a safe manner for their health and life was determined. The application potential of the FDS software was assessed for carrying out analyzes related to the impact of fire conditions on the available evacuation time in the facility.
  1. https://www.nist.gov/el/fcd/multiple-item- -transient-combustion-calorimetry/test17trashcanr1.
  2.  Kita Łukasz. 2021.Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji. Praca inżynierska. SGSP.
  3. McGrattan K., S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott,M.Vanella. 2020. Fire Dynamics Simulator User’s Guide, NIST Special Publication 1019, Sixth Edition.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
  5.  Skulich Janusz. 2008. „Procedury”. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, Warszawa.
  6. Tadahisa Jin. 1975. „Visibility through Fire Smoke”. Report of Fire Research Institute of Japan 5 (42).
  7. ZugajMichał,AdamKrasuski,Andrzej Krauze. 2019. „Warunki krytyczne środowiska pożarowego”. Działania ratownicze.
mł. kpt. inż. Łukasz Kita, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-9324-4535
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

 sboron@sgsp.edu.pl