Exploitation problems of a facade made of prefabricated concrete panels


openaccess, Vol. 577 (9) 2020 / wtorek, 22 września, 2020

(Open Access)

Drobiec Łukasz. 2020. Exploitation problems of a facade made of prefabricated concrete panels. Volume 577. Issue 9. Pages 11-13. DOI: 10.15199/33.2020.09.04

Accepted for publication: 18.08.2020

The article describes problems with the operation of a facade made of prefabricated concrete panels. Typical damages of architecturacauses of damage were divided into design errors, prefabrication errors and assembly errors.
  1. Lachiewicz-Złotowska Agata, Rafał Tews. 2013. „Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego”. Materiały Budowlane 495 (11): 68 – 69.
  2. Lelusz Małgorzata, Natasza Organek. 2018. „Beton architektoniczny we współczesnej prefabrykacji betonowej”. Przegląd Budowlany (1): 41 – 47. [3] Petri Marek. 2015. „Prefabrykowany beton architektoniczny zbrojony włóknami szklanymi (GRC) – cz. 1”. Budownictwo, Technologie, Architektura (3): 54 – 57.
  3. Petri Marek. 2015. „Prefabrykowany beton architektoniczny zbrojony włóknami szklanymi (GRC) – cz. 2”. Budownictwo, Technologie, Architektura (4): 48 – 51.
  4. PN-EN 1169:2001 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu zbrojonego włóknem szklanym.
  5. PN-EN 14487-1:2007 Beton natryskowy. Część 1: Definicje, wymagania i zgodność.
  6. PN-EN 14487-2:2007 Beton natryskowy. Część 2: Wykonywanie.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; ORCID: 0000-0001-9825-6343

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; ORCID: 0000-0001-9825-6343

lukasz.drobiec@polsl.pl