Aesthetics and durability of the facade of the sacral building made of prefabricated concrete elements


openaccess, Vol. 577 (9) 2020 / wtorek, 22 września, 2020

(Open Access)

Woyciechowski Piotr P., Adamczewski Grzegorz. 2020. Aesthetics and durability of the facade of the sacral building made of prefabricated concrete elements. Volume 577. Issue 9. Pages 8-10. DOI: 10.15199/33.2020.09.03

Accepted for publication: 13.08.2020

The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates.Aftermany years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
  1. Adamczewski Grzegorz, Piotr Woyciechowski. 2019. Degradacja architektonicznych prefabrykatów z betonu na elewacji kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie. XXIX Międzynarodowa Konferencja Awarie Budowlane, Międzyzdroje, MATEC Web of Conferences Volume 284, 07001.
  2. Adamczewski Grzegorz, Piotr Woyciechowski. 2015. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, nr 2 cz. 1. Konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych. Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, ISBN 978-83-941005-2-0.
  3. Kuniczuk K. 2011. Beton architektoniczny: wytyczne techniczne. Kraków. Polski Cement.
  4. PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Właściwości wyrobu i metody badań.
dr hab. inż. Piotr P. Woyciechowski, prof. PW, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8127-7559
dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639

dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639

gad@il.pw.edu.pl