Durability and load-bearing capacity of cracked prestressed concrete bridge spans


openaccess, Vol. 577 (9) 2020 / wtorek, 22 września, 2020

(Open Access)

Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2020. Durability and load-bearing capacity of cracked prestressed concrete bridge spans. Volume 577. Issue 9. Pages 26-29. DOI: 10.15199/33.2020.09.05

Accepted for publication: 24.06.2020

Cracking is a relevant factor when it comes to estimating load-bearing capacity and durability of prestressed concrete structures. It is commonly assumed, that structures with cracks are just before a state of failure or even have already reached it with irreversible effects [12, 13]. The authors attempt to prove that this view is too far-reaching. Prestressed concrete bridges with cracks can be usually safely used, however with a shortcoming.Moreover, this fault is often possible to repair so that the structures perform original parameters again: load-bearing capacity, stiffness and durability. An individual evaluation of possible causes and effects of cracking is always crucial.
 1. Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Wydanie 2.Warszawa 2011 (Załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7 lipca 2005 r).
 2. Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor. 2019. „Evaluation of External Prestressing as a Strengthening Method for Existing Concrete Bridges”. Structural Engineering International 3: 412 – 416.
 3. Madaj Arkadiusz, Katarzyna Mossor. 2020. „Metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją”. Materiały Budowlane 572 (4): 42 – 44.
 4. Madaj Arkadiusz,Witold Wołowicki. 2010.Projektowanie mostów betonowych. Warszawa.WKŁ.
 5. Mada jArkadiusz,Witold Wołowicki, Michalina Węgrzynowska. 2006. „Wzmocnienie sprężonego mostu ramowego budowanego metodą wspornikową”. Inżynieria i Budownictwo 7 – 8.
 6. Model Code 2010. Final draft, Vol. 1, 2, FIB, March 2012.
 7. PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 8. PN-EN 1992-2:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
 9. PN-9/S-10042.Obiektymostowe.Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
 10. PN-EN 206-1: Beton. Część1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 11. Ściślewski Zbigniew. 1981. Korozja i ochrona zbrojenia. Warszwa. Arkady.
 12. Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Część I. Obiekty Mostowe. Wydanie 2. Warszawa 2008. (Załącznik do zarządzenia nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r).
 13. Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Wydanie 1,Warszawa 2008. (Załącznik do zarządzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r).
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP1, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290
mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-1749-2529

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP1, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290

Adres do korespondencji: arkadiusz.madaj@put.poznan.pl