About the possibilities of creating motorist-friendly intersections


openaccess, Vol. 577 (9) 2020 / wtorek, 22 września, 2020

(Open Access)

Rymsza Barbara, Kornalewski Leszek, Litwin Dariusz, Czyżewski Adam. 2020. About the possibilities of creating motorist-friendly intersectiong. Volume 577. Issue 9. Pages 44-45. DOI: 10.15199/33.2020.09.06

Accepted for publication: 22.06.2020

The paper is focused on an innovativemethod designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element ofmultiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er systemconsists in providing support formotorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
  1. Litwin Dariusz, Adam CzyżewskiA, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Inteligentny system sterowania ruchem na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii”. Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska (14-15): s. 47 – 48 (okładki: 3 i 4), ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
  2. Litwin Dariusz, Adam Czyżewski, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Eksperymentalne oznakowanie dróg i skrzyżowań”. Przegląd Techniczny, (22-23), s. 24-25, ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
  3. Litwin Dariusz, J. Galas, Adam Czyżewski, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, J. Malasek. 2016. „Photonics approach to trafficsigns”. 20th Slovak-Czech- Polish Optical Conference onWave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, edited by Jarmila Müllerová, Dagmar Senderáková, Libor Ladányi, Ľubomír Scholtz, Proc. of SPIE Vol. 10142, 1014214 © 2016 SPIE CCC code: 0277- 786X/16/$18. DOI: 10.1117/12.2263235.
  4. Symon E. „Wypadki drogowe w Polsce” w: 2016 ÷ 2019 r., Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
  5. Zaremba K. 2010. „Oświetlenie dróg”. Materiały Budowlane 459 (11): 47 – 48.
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360
mgr inż. Leszek Kornalewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0003-4543-3670
dr inż. Dariusz Litwin, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele i Radiotechniczny ORCID: 0000-0002-5734-9575
dr Adam Czyżewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele i Radiotechniczny ORCID: 0000-0001-9878-6897

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

brymsza@ibdim.edu.pl