Prefabrication in times of a pandemic – a rescue for the construction industry?


openaccess, Vol. 577 (9) 2020 / wtorek, 22 września, 2020

(Open Access)

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr P. 2020. Prefabrication in times of a pandemic – a rescue for the construction industry?. Volume 577. Issue 9. Pages 48-49. DOI: 10.15199/33.2020.09.07

Accepted for publication: 13.08.2020

The situation in the construction market during the pandemic is becoming more and more difficult – this is due to restrictions resulting from epidemiological reasons, restrictions in the availability of workers and a general recession in the economy. In such an environment, construction prefabrication has a chance, thanks to its advantages, to cope with the new market realities, and moreover, to maintain the role of construction industry as a motor of the economy.
  1. Litwin Dariusz, Adam CzyżewskiA, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Inteligentny system sterowania ruchem na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii”. Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska (14-15): s. 47 – 48 (okładki: 3 i 4), ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
  2. Litwin Dariusz, Adam Czyżewski, J. Galas, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, J. Malasek. 2017. „Eksperymentalne oznakowanie dróg i skrzyżowań”. Przegląd Techniczny, (22-23), s. 24-25, ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724.
  3. Litwin Dariusz, J. Galas, Adam Czyżewski, Barbara Rymsza, Leszek Kornalewski, T. Kryszczyński, J. Mikucki, P. Wikliński, M. Daszkiewicz, J. Malasek. 2016. „Photonics approach to trafficsigns”. 20th Slovak-Czech- Polish Optical Conference onWave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, edited by Jarmila Müllerová, Dagmar Senderáková, Libor Ladányi, Ľubomír Scholtz, Proc. of SPIE Vol. 10142, 1014214 © 2016 SPIE CCC code: 0277- 786X/16/$18. DOI: 10.1117/12.2263235.
  4. Symon E. „Wypadki drogowe w Polsce” w: 2016 ÷ 2019 r., Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
  5. Zaremba K. 2010. „Oświetlenie dróg”. Materiały Budowlane 459 (11): 47 – 48.
dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639
dr hab. inż. Piotr P. Woyciechowski, prof. PW, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8127-7559

dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639

gad@il.pw.edu.pl