Epoxy industrial floors – practical remarks


openaccess, Vol. 566 (10) 2019 / poniedziałek, 28 października, 2019

(Open Access)

S. Słonina,
G. Bajorek

DOI: 10.15199/33.2019.10.03

Volume 566: Issue 10
Pages 12 – 14
Accepted for publication: 28.08.2019 r.

The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. What have been discussed in detail are the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process in performing of epoxy industrial floors.
Keywords: epoxy industrial floors; industrial floors; epoxy coatings; executive faults.
[1] Grzegorek Tomasz. 2008. „Przygotowanie podłoża pod posadzki”. Materiały Budowlane 433 (9): 45 i 114.
[2] Jasiczak Józef. 2001. Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy. Poznań. Addiment Polska Sp. z o.o.
[3] Rokiel Maciej. 2009. „Wykończenie podłogi przemysłowej”. Inżynier Budownictwa (11): 50 – 55.
[4] Słonina Sławomir, Grzegorz Bajorek. 2018. „Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze”. Materiały Budowlane 553 (9): 34 – 36. DOI: 10.15199/33.2018.09.09.
[5] Sokalska Anna, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan. 2013. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B. Roboty Wykończeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywiczne. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[6] Tejchman Jacek, Andrzej Małasiewicz. 2006. Posadzki przemysłowe. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
mgr inż. Sławomir Słonina; Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Bajorek; Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

mgr inż. Sławomir Słonina

sslonina@prz.edu.pl