Selected properties of cement floor modified with tin fluoride nanoparticles


openaccess, Vol. 566 (10) 2019 / poniedziałek, 28 października, 2019

(Open Access)

K. Krzywiński,
M. Piechówka-Mielnik,
Ł. Sadowski,
Jacek Szymanowski

DOI: 10.15199/33.2019.10.02

Volume 566: Issue 10
Pages 9 – 11
Accepted for publication: 03.09.2019 r.

The main aim of the article is to describe the influence of modification of cement floor with tin (II) fluoride nanoparticles on its selected properties. To the tests, one reference sample was prepared. Moreover, three cement floor samples were modified with different percentage content of tin(II) fluoride nanoparticles, from 0,5% to 1,5%, every 0,5%, in relation to cement mass. On prepared samples the abrasion resistance and subsurface pull-off strength tests were performed. Based on obtained results, it has been proved that abrasion resistance increases with higher amount of tin(II) fluoride nanoparticles in cement floor. Moreover, higher amount of tin(II) fluoride in modified cement floor has positive impact on its subsurface pull-off strength.
Keywords: cement floors; nanoparticles; pull-off strength; abrasion resistance.
[1] Czarnecki Lech 2008. „Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane (9): 20 – 27.
[2] Czarnecki Lech, Janusz Mierzwa. 2004. „Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posadzek betonowych”. Materiały Budowlane 385 (9): 32 – 34.
[3] Hajduk Piotr. 2015. „Przyczyny powstawania wad i uszkodzeń w podłogach przemysłowych”. Przegląd Budowlany 12: 42 – 48.
[4] Hajduk Piotr. 2018. Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[5] Nowobilski Tomasz, Bożena Hoła. 2017. „Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa mieszkaniowego”. Builder 21 (3): 84 – 87.
[6] PN-EN 14157:2017 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie odporności na ścieranie. [7] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
[8] Szymanowski Jacek, Łukasz Sadowski, Magdalena Piechówka-Mielnik. 2017. „Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe”. Materiały Budowlane 533 (9): 1 – 3. DOI 10.15199/33.2018.09.05.
inż. Kamil Krzywiński; Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Magdalena Piechówka-Mielnik; Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. PWr; Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Jacek Szymanowski; Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

inż. Kamil Krzywiński

kamil.krzywinski@pwr.edu.pl