Design errors and execution defects as a cause of cracking of reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens


Vol. 605 (1) 2023 / wtorek, 24 stycznia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.01.01

Koziński Krzysztof. 2023. Design errors and execution defects as a cause of cracking of reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens. Volume 605. Issue 1. Pages 1-3. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.12.2022 r.

In the paper there is presented the analysis for causes of defects occurred for the reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens. Due to glaring design and executional mistakes the slab was subjected to cracking over the entire surface. The assumptions made at the design stage did not satisfy the basic codes requirements and rules for design of such type of structure. Design errors were intensified by execution defects made while constructing the object. Attempts to inject cracks were not accepted by the investor as the ultimate repair method for the flat roof slab.
  1. Ligęza W, Matysek P, Płachecki M. Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego. XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane – zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, s. 547 – 554, Szczecin-Międzyzdroje 2009.
  2. Ligęza W. Potencjalne obszary zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji przy modernizacji obiektów zabytkowych. Czasopismo Techniczne, Architektura Zeszyt 18, 8-A/2010: 251 – 258.
  3. Bednarz Ł, Opałka P. Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej. Materiały Budowlane. 2019; 3: 36 – 38.
  4. Płachecki M, Koziński K. Analiza przyczyn dwóch katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej. Inżynieria i Budownictwo. 2017; 7: 355 – 359.
  5. Czarnecki L. Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych. Materiały Budowlane. 2008; 9 (433): 20 – 24 i 26 – 27.
dr inż. Krzysztof Koziński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-9165-1930

dr inż. Krzysztof Koziński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-9165-1930

krzysztof.kozinski@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.01.01

Article in PDF file