Modular construction in adapting to changing requirements on the example of railway stations


Vol. 605 (1) 2023 / wtorek, 24 stycznia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.01.03

Pasławski Jerzy, Włoch-Surówka Kamila. 2023. Modular construction in adapting to changing requirements on the example of railway stations. Volume 605. Issue 1. Pages 4-9. Article in PDF file

Accepted for publication: 05.12.2022 r.

The article is a continuation of the examples of implementation of the idea of flexibility by using the potential of modular construction. Representative examples show the possibilities of their use in the construction of railway stations. Modular construction used in the transformation of the railway infrastructure allows for the implementation of assumptions for sustainable development. British examples are discussed as well from Germany, the Netherlands, and Poland.
 1. Station Design Guide, Design Manual NR/GN/CIV/100/02, Network Rail, London 2021.
 2. Zamkowska S. Kierunki doskonalenia ofert w kolejowych przewozach pasażerskich. Problemy Kolejnictwa. 2007; 142(51).
 3. O’Donovan L, Laurence D. HUB Making places for people and trains, London: Network Rail Infrastructure Limited, 2020.
 4. Abetter railway for a better Britain. Strategic Business Plan 2019 – 2024. London: Network Rail Infrastructure Limited, 2019.
 5. The Changing Face of Rail, Rail Magazine, Issue 919, 2020.
 6. Our ambition for a low-emission railway 2020-2050, Network Rail, London 2020.
 7. Accrington Eco Rail Station Project Research Findings Report, Eden Business Analysis. York, 2011, https://communityraillancashire.co.uk (09.2022).
 8. https://communityraillancashire. co. uk/stations/ accrington/#site-title (09.2022).
 9. https://www.7narchitects.com/projects/reimagining- railways (07.2022).
 10.  https://explorestation.commonplace.is (07.2022).
 11.  https://www.networkrail.co.uk/stories/howa- flat-pack-bridge-means-better-connectionsacross- britain/(07.2022).
 12. https://www.knightarchitects.co. uk/(07.2022).
 13. https://flowbridge.co.uk/(07.2022).
 14. https://www.networkrail.co.uk/industry-andcommercial/ research-development-and-technology/ research-and-development-programme/ innovative-modular-footbridge-design/(07.2022).
 15. https://www. europarl. europa. eu/factsheets/ pl/sheet/130/transport-kolejowy (08.2022)
 16. Ziarko Ł. Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2013; https://ikar.wz.uw.edu.pl (10.2022).
 17. https://www. archdaily. com/442757/barneveld- noord-nl-architects/526a633ce8e44ee8e- 100049c-barneveld-noord-nl-architects-photo? next_project=no.
 18. Broschuere Gruener Bahnhof, DB Station & Service AG. Berlin, 2019.
 19. Prezentacja programu Innowacyjne Dworce Systemowe, Biuro Inwestycji PKP S.A., https://www.sejm.gov.pl/(9.2022).
 20. Poliński J, Ochociński K. Innowacyjne dworce kolejowe w obsłudze podróżnych. Zeszyt 162, Prace Instytutu Kolejnictwa. 2019.
 21. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja programu inwestycji dworcowych, KIN. 430.012.2021 Nr ewid. 187/2021/P/21/029/KIN.
 22. https://www.pkp.pl/pl/dla-mediow/galeriezdjec/ innowacyjne-dworce-systemowe (09.2022)
 23. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dworzec- pkp-w-wasilkowie-oddany-do-uzytkowania (9.2022).
 24. Bertram N, Mischke J. Scalingmodular construction, Voices on Infrastructure, Mc Kinsey & Company 9.2019, https://GlobalInfrastructureInitiative. com (07.2022).
 25.  https://www.cpk.pl/pl.
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-5570-2363
mgr inż. arch. KamilaWłoch-Surówka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-4780-9806

mgr inż. arch. KamilaWłoch-Surówka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-4780-9806

kamila.wloch-surowka@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.01.02

Article in PDF file