Assessment of the vibrations damping efficiency by a recycled composite mixture


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.35

Adamczyk Izabela, Kalinowski Jarosław, Major Maciej. 2022. Assessment of the vibrations damping efficiency by a recycled composite mixture. Volume 604. Issue 12. Pages 136-140. Article in PDF file

Accepted for publication: 16.10.2022 r.

The article presents the design methodology and experimental results of the composition of the recycling composite mixture in terms of the effectiveness of vibration damping. The composite mixture allowed for the management of recycled materials: SBR rubber granulate and polyethylene terephthalate in the form of PET flakes. The conducted tests showed the effectiveness of the developer solution in the scope of the tested sample vibration frequencies.
 1. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. z 24 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami), opracowanie na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726.
 2. Adamczyk-Królak I. Guma i politereftalan etylenu z recyklingu – składniki materiałów, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, 2018; 24:9-12, DOI: 10.1051/ e3sconf/20199702029.
 3. Adamczyk I. Alternatywne składniki materiałów budowlanych, Materiały Kompozytowe, Media Tech, ISSN 2084-1949, 2019; 3(32):56-59.
 4. Smejda-Krzewicka A, Olejnik A, Dmowska- -Jasek P. Przegląd metod recyklingu opon, Czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, 2015; 2:12-15.
 5.  Flores Medina N, Garcia R, Hajirasouliha I, Pilakoutas K, Guadaginini M, Raffoul S. Composites with recycled rubber aggregates: Properties and opportunities in construction, Construction and Building Materials, 2018; 188:884-897, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.08.069.
 6. Corredor-Bedoya AC, Zoppi AR, Serpa AL. Composites of scrap tire rubber particles and adhesive mortar – Noise insulation potential, Cement and Concrete Composites, 2017; 82:45- 66, DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2017.05.007.
 7. Major M, Adamczyk-Królak I. Mieszanka kompozytowa, zwłaszcza do ażurowych pustaków ściennych. Politechnika Częstochowska, 427423/2018; Zgłoszenie patentowe U.P.RP.
 8. Karta techniczna granulatu gumowego SBR, Orzeł S.A, Poniatowa, www.orzelsa.com.
 9. Buczek B, Chwiałkowski W. Sposoby zagospodarowania odpadów z politereftalanu etylenu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010; 841:5-22.
 10.  Ćwiek-Ludwicka K. Politereftalan Etylenu (PET) – Aspekty zdrowotne i zastosowanie do pakowania żywności, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2003; 2(54):175-182.
 11. Zasoby internetowe: www.plastem.pl tworzywa sztuczne (dane z dnia 10.10.2022).
 12.  Królikowski W, Rubinowicz W. Mechanika teoretyczna. PWN. Warszawa, 2012.
dr inż. Izabela Adamczyk, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2880-4065
dr inż. Jarosław Kalinowski, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-8922-4788
dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-5114-7932

dr inż. Izabela Adamczyk, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2880-4065

izabela.adamczyk@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.35

Article in PDF file