A new method of brick-laying – gluing of masonry elements


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

R. Gajownik,
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2019.04.02

Volume 560: Issue 4
Pages 18-20
Accepted for publication:  08.03.2019 r.

The development of the technology for the production of wall elements contributed to their production with high dimensional accuracy and to the creation of new types of mortar and forced the search for new, previously unknown solutions for masonry structures. Such solutions are walls with thin joints, and recently also glued walls. The article compared both these bricklaying techniques. Keywords: mortar; polyurethane glue; bricklaying; gluing of masonry elements.
  1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 6. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
  2. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na parametr ymechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
  3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 514 (6): 92 – 96. DOI: 10.15199/33.2015.06.37.
  4. Gajownik Roman, Roman Jarmontowicz, Jan Sieczkowski. 2015 Materiały do naprawy konstrukcji murowych. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk.
  5. PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych.
  6. PN-EN 772 Metody badań elementów murowych.
  7. PN-EN 1015 Metody badań zapraw do murów.
  8. PN-EN1996-1-1Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowychCzęść 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  9. PN-EN 998-2Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
dr inż. Roman Gajownik, Instytut Techniki Budowlanej mgr inż. Jan Sieczkowski, 

mgr inż. Jan Sieczkowski,

r.gajownik@wp.pl