Water hammer phenomenon in energetic pipe in high-head electric water power station


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

S. Kostecki,
J. Machajski

DOI: 10.15199/33.2018.04.26

Volume 548: Issue 4
Pages 80-82
Accepted for publication: 08.02.2018 r.

In article a problem of hydrodynamic pressure in energetic pipes was presented. The rules of pipe working and equipment with the devices for water hammer protection were discussed. The importance of such subject for construction safety, was presented on the example of the energetic pipe in the high-head water power plant, where in 2015 took place an accident as a result of the sudden stoppage of the power plant turbines. The aim of this article is presentation of the water hammer phenomenon calculation methods, errors in the solution of the energetic pipe installation that could be the reason of the accident, and the correct technical solutions for water hammer preventing. Keywords: water electric power station; energetic pipe; water hammer.
  1. Chadwick Andrew, John Morfett, Martin Borthwick. 2004. Hydraulics in civil and environmental engineering. New York. Spon Press.
  2. Houghtalen Robert J., Ned H. C. Hwang, Osman A. Akan. 2010. Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems. New Jersey. Pearson Prentice Hall.
  3. Machajski Jerzy. 2015. Kontrola okresowa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej Szklarska Poręba I. Oborniki Śląskie. Replika Sp. z o.o.
  4. PN-EN 1993-1-6. Eurokod 3. 2009. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.
  5. Vennard John K., Robert L. Street. 1982. Elementary fluid mechanics. 6 ed. New York. John Wiley& Sons.
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Jerzy Machajski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Stanislaw.Kostecki@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.26