The design strategies to prevent progressive collapse of overhead lines


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

D. Brudniak

DOI:  10.15199/33.2018.04.25

Volume 548: Issue 4
Pages 78-79
Accepted for publication: 21.02.2018 r.

The article describes types of cascading failures of overhead lines.The design strategies to limit its effects are presented based on international and Polish standards. Basic information about load control devices are provided. Keywords: overhead lines; PN-EN 50341; design; cascading failure.
  1. ASCE no. 74 Guidelines for electrical transmission line structural loading.
  2. Brudniak Dominik, Danuta Dymek. 2016. „Zasadnicze zmiany w projektowaniu słupów energetycznych w związku z nowelizacją normy PN-EN 50341”. Materiały Budowlane 525 (5): 52 – 53. DOI: 10.15199/33.2016.05.24.
  3. CIGRE. 2012. Technical Brochure no 515 „Mechanical Security of Overhead Lines Containing Cascading Failures and Mitigating Their Effects”.
  4. IEC 60816:2017 Overhead transmission lines – Design criteria.
  5. PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
  6. PN-EN 50341-1:2013-03. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część:Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
  7. PN-EN 50341-2-22. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Zbiór normatywnych warunków krajowych (NNA) dla Polski.
mgr inż. Dominik Brudniak Energoprojekt-Kraków SA

mgr inż. Dominik Brudniak Energoprojekt-Kraków SA

d.brudniak@ep.krakow.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.25