Walls thicknesses in pre-tensioned spun concrete poles


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Michałek,
A. Łodo

DOI: 10.15199/33.2017.06.05

Volume 538: Issue 6
Pages 26-27
Accepted for publication: 27.04.2017 r.

In the paper the requirements of minimal walls thicknesses in pre-tensioned spun concrete electric and lighting poles are presented. The aspects of durability of spun concrete poles and limitation of stress in concrete in the moment of prestressing.
Keywords: spun concrete elements, refabrication, design requirements
  • [1] Bielawski Jerzy, Grzegorz Chrabczyński, Włodzimierz Hładyniuk. 1973. „Specjalne metody zagęszczania w procesie formowania elementów prefabrykowanych”. Seria: Problematyka Budownictwa, zeszyt 45, C.O.I.B., Warszawa.
  • [2] Kubiak Janusz, Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2015. „Produkcja wirowanych żerdzi elektroenergetycznych w formach nieotwieranych podłużnie”. Materiały Budowlane 514 (6): 38 – 39. DOI: 10.15199/33.2015.06.10.
  • [3] Michałek Jarosław. 2000. „Wpływ technologii zagęszczania na odkształcalność i wytrzymałość betonu”. Materiały Budowlane (3): 113 ÷ 115.
  • [4] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  • [5] PN-EN 12843:2008. Prefabrykaty betonowe. Maszty i słupy.
  • [6] PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
  • [7] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
dr inż. Jarosław Michałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Aleksy Łodo, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jarosław Michałek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

PDF