Poles of tram traction


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Michałek

DOI: 10.15199/33.2017.06.06

Volume 538: Issue 6
Pages 28-29
Accepted for publication: 26.04.2017 r.

DOI: 10.15199/33.2017.06.06

The paper presents steel, reinforced and pre-stressed concrete poles of tram traction applied in Poland. Requirements for poles are discussed. The possibility of wider application of pre-tensioned prestressed spun concrete poles is noticed.

Keywords: traction trams, pre-stressed concrete poles, spun concrete
  • [1] Kubiak Janusz, Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2010. „Strunobetonowe słupy trakcyjne z betonu wirowanego”. Przegląd Budowlany (5): 75 – 82.
  • [2] Kubiak Janusz, Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2014. „Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn”. Materiały Budowlane 502 (6): 48 – 49.
  • [3] PN-K-92020:1998 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.
  • [4] PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
  • [5] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  • [6] PN-EN 13369:2013-09. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
dr inż. Jarosław Michałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jarosław Michałek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

PDF