Corrosion of structural steel bridge S355 depending on winter maintenance of road standard


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

A. Śpiewak
M. Ulewicz

DOI: 10.15199/33.2017.05.10

Volume 537: Issue 5
Pages 29-30
Accepted for publication: 04.04.2017 r.

In the article discusses the standards of the winter maintenance of roads (WMR) in Poland. The influence of WMR, on the structure of the corrosion products, which are due to effects NaCl on structural steel S355. The research was conducted on three bridges of steel structure located in Silesia Province. Objects are classified into I, II and III standard WMR. Samples are placed on the girders of selected objects for one year. After one year, the samples were tested chemical composition and topography of the surface. The research was conducted using a scanning electron microscope (SEM).
Keywords: bridge structures, corrosion, steel S355, winter maintenance of road (WMR).
  • [1] Bieńka Jan, Tadeusz Dzienis, Tadeusz Godlewski, Roman Kamela, Ewa Radomska. 2006. „Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg. Załącznik do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r.”. Warszawa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  • [2] Cieślar Karolina, Wiktoria Loga. 2015. „Monitoring and control of atmospheric conditions using mobile method of measurement in urban area”. Archives of Transport System Telematics vol. 8, iss. 4: 9 – 13.
  • [3] Ćwiąkała Michał, Urszula Kołodziejczyk, Leszek Rafalski. 2013. „The influence of selected chemical compounds used in winter road maintenance on the active capillarity of soils”. Journal of Soils and Sediments vol. 13 iss. 1: 64 – 71.
  • [4] Informacje udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.
  • [5] Informacje udostępnione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
  • [6] PN-C-84081-2: 1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza.
  • [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., nr 230, poz. 1960).
  • [8] Sochacki Tomasz. 2015. „Środki do zimowego utrzymania dróg”. Magazyn Autostrady (8 – 9): 58 – 59.
  • [9] Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Badania finansowane z Grantu SK-PL-2015-0004.
mgr inż. Anna Śpiewak, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa

mgr inż. Anna Śpiewak

aspiewak@bud.pcz.czest.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.10