Modernization of a ferroconcrete industrial sewage tank after 40 years of its life


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

A. Klimek,
Z. Matkowski,

DOI: 10.15199/33.2017.05.09

Volume 537: Issue 5
Pages 27-28
Accepted for publication: 15.03.2017 r.

The paper presents an analysis of the state of preservation of a multi-chamber cuboidal current industrial sewage tank after many years of its use. The designed new function of the tank has required pulling down the lateral internal walls, which adversely changed the static scheme of the tank has well as the internal force distribution. The authors have recommended the tank reinforcement making use of the steel elements of the former technological equipment of the tank chamber, in this way raising the safety parameters of the structure to the level that exceeds the norm.
Keywords: ferroconcrete structures, tanks, testing, structure – and – strength calculations.
  • [1] Flaga Kazimierz. 2002. Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w budownictwie powszechnym. XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji.
  • [2] Halicka Anna, Dominika Franczak, Janusz Fronczyk. 2012. „Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności”. Przegląd Budowlany (4): 35 – 40.
  • [3] Kobiak Jerzy, Wiesław Stachurski. 1991. Konstrukcje żelbetowe t. IV. Warszawa. Arkady.
  • [4] PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie.
  • [5] Podolski Bogdan, Michał Podolski, Tomasz Bartosik. 2013. „Analiza przyczyn awarii żelbetowego, wielokomorowego zbiornika oczyszczalni ścieków oraz zrealizowane wzmocnienie”. Przegląd Budowlany (5): 35 – 40.
dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Zygmunt Matkowski

zygmunt.matkowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.09