Visual changes on ventilated facades with fiber-cement claddings


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.02

Kopyłow Ołeksij, Schabowicz Krzysztof. 2022. Visual changes on ventilated facades with fiber-cement claddings. Volume 604. Issue 12. Pages 6-9. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.11.2022 r.

During the exploitation on fiber-cement cladings of ventilated facades systems somtimes are visible changes in the form of discoloration. Discoloration is often accompanied by deformation of the cladding.Are these changes aesthetic and do they also have an impact on the performance properties of the façade system? The laboratory tests give grounds to state that along with the visual changes, structural and strength changes in the claddings occur which changesmay have a significant impact on the technical and operational properties of facade systems, including the safety of use.
  1. Runkiewicz L, Kopyłow O, Sieczkowski J. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej. 2021 r.
  2. PN-EN 12467+A2:2018-06 Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Właściwości wyrobu i metody badań.
  3. Schabowicz K. Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto- cementowych. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
  4.  Drobiec Ł. Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Materiały Budowlane. 2020. DOI: 10.15199/33.2020.09.04.
  5. Lachiewicz-ZłotowskaA, Tews R. Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego. Materiały Budowlane. 2013; 495 (11): 68 ÷ 69.
  6.  PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk.
  7. Chyliński F, Michalik A, Kozicki M. Effectiveness of Curing Compounds for Concrete. Materials. 2022; 15: 2699.
  8. Chyliński F, Goljan A, Michalik A. Fly ash with ammonia: Properties and emission of ammonia from cement composites. Materials. 2021.
dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521
prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-6320-9539

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521

o.kopylov@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.02

Article in PDF file