Examination of reinforcement of monolithic-precast car park ceilings with the use of electromagnetic method


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.03

Ordon-Beska Beata. 2022. Examination of reinforcement of monolithic-precast car park ceilings with the use of electromagnetic method. Volume 604. Issue 12. Pages 10-13. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.10.2022 r.

The article describes tests on the reinforcement of Filigree- type ceiling in a four-story open-air car-park. Their purpose was to investigate the compliance of the reinforcement with the design and the relationship to damage in the form of cracks of various types. Their reinforcement of the precast slabs and the reinforcement in the over concrete were examined. The thickness of the cover in the precast slabs was found to be insufficient compared to the requirements, and the spacing of the bars was found to be irregular. No reinforcement over the edges of slabs was detected, and the observed damage indicates the presence of faulting. The cover in the over concrete, which was too thin for durability reasons, was detected on more than 30% of the surface of one of the ceilings. A relationship was found between the low thickness of the cover and the location of cracks on both surfaces of the ceilings, the cause ofwhich is attributed to shrinkage stresses.
 1. Czarnecki L. Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane. 2008; 9 (433): 20-24 i 26-27.
 2. Starosolski W, Czerwieńska M. Problemy odkształceń i uszkodzeń monolitycznej płyty stropowej w dużym parkingu. XX Konferencja naukowo- techniczna Awarie budowlane, Szczecin – Międzyzdroje 2001.
 3. Ajdukiewicz A, Hulimka J, Kliszczewicz A. Błędy projektowe i realizacyjne w żelbetowych konstrukcjach parkingów. XXI Konferencja naukowo- techniczna Awarie budowlane, Szczecin – Międzyzdroje 2003.
 4. Ślusarczyk J, Wójcicki A. Podstawowe wymagania i wytyczne konstruowania struktury parkingowej płyty dachowej. Przegląd Budowlany. 200; 12: 38-42.
 5. Ryżyński W. Projektowanie, realizacja i eksploatacja betonowych nawierzchni parkingów zewnętrznych. Materiały Budowlane. 2010; 9 (457): 29-31.
 6. Lewińska-Romicka A. Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa 2001.
 7. Chady T, Runkiewicz L, Sikora R, Wójtowicz S. Lokalizacja zbrojenia w budowlanych elementach żelbetowych, 31 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Szczyrk 2002, s. 233-236.
 8. Drobiec L, Jasiński R, Piekarczyk A. Lokalizacja wad konstrukcji i stali zbrojeniowej – metody. XXI Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 8-11marzec 2006, s. 133-208.
 9. PS 300. Original operating instruction. https://www.hilti.pl/medias/sys_master/documents /h48/ha1/9781711536158/Operating-Instruction- -PS-300-01-Operating-Instruction-PUB-5493111- 000. pdf, dostęp 14.10.2022.
 10. Profometer. Operating Instructions, Proceq SA. 2017.
 11. Czajkowska A, Raczkiewicz W, Bacharz M, Bacharz K. Influence of maturing con-ditions of steel-fiberreinforcedconcrete on itsselectedparameters. Construction of Optimized Energy Potential (CoOEP), Vol. 9, No 1/2020, 47-54, https://doi. org/10.17512/bozpe.2020.1.05.
 12. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
dr inż. Beata Ordon-Beska, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2236-6065

dr inż. Beata Ordon-Beska, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2236-6065

b.ordon-beska@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.03

Article in PDF file