Vibration damping of a structure subjected to dynamic excitation


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.31

Podwórna Monika, Grosel Jacek. 2022. Vibration damping of a structure subjected to dynamic excitation. Volume 603. Issue 11. Pages 112-115. Article in PDF file

Accepted for publication: 03.10.2022 r.

This paper describes an example of a historic bridge structure in which a vibration damper is used to reduce the strain on the structure by reducing the vibrations of the bridge beam, which are caused by the action of a stochastic stream of forces moving at a constant speed, where each force and the times between arrival of the forces are treated as random variables. Several optimisation criteria were considered, based onmeasures of the variability of the random deflection of a bridge beam with an absorber installed with different parameters.
 1. Bień J. Typowe procesy degradacji i uszkodzenia żelbetowych obiektów mostowych. Przegląd Komunikacyjny. 2021. R. 76, nr 1, 6 – 15.
 2. Jukowski M, Skulski B. Ocena właściwości dynamicznych kładki dla pieszych po zamontowaniu tłumików masowych. Materiały Budowlane. 2022; DOI: 10.15199/33.2022.04.15.
 3. Lewandowski R. Problemy redukcji drgań konstrukcji budowlanych z wiskotycznymi i lepko sprężystymi tłumikami drgań. Biuletyn WAT. 2012. Vol. LXI, Nr 4.
 4. Rystwej A, Śniady P. Dynamic response of an infinite beam and plate to a stochastic train of moving forces. Journal of Sound and Vibration. 2007. 299, 1033 – 1048.
 5.  Grosel J, Podworna M. Optimisation of absorber parameters in the case of stochastic vibrations in a bridgewith a deck platformfor servicing pipelines. StudiaGeotechnica etMechanica. 2021; https://doi.org/10.2478/sgem-2021-0030.
 6.  Śniady P. Podstawy stochastycznej dynamiki konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2000.
 7.  Sobczyk K. Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne; 1996.
 8.  Wolfram Mathematica 12. Wolfram Research c Copyright 1988-2021.
 9. Sieniawska R, Śniady P, Żukowski S. Optimization of stochastic vibrations absorbers with respect to structure’s reliability. Structura Dynbamics – EURODYN 1996. ISBN 9054108134.
 10. Den Hartog JP.Mechanical Vibrations, 4th ed. Doyer. NewYork. 1985.
 11. Czarnecki L, Geryło R, Kuczyński K. Concrete Repair Durability. Materials. 2020. DOI: 10.3390/ma13204535.
dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 000-0002-1967-0384
dr inż. Jacek Grosel, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4815-1719

dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 000-0002-1967-0384

 monika.podworna@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.31

Article in PDF file