Selected bending problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.32

Musiał Michał, Grzymski Filip, Pazdan Maciej, Trapko Tomasz. 2022. Selected bending problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037. Volume 603. Issue 11. Pages 116-118. Article in PDF file

Accepted for publication: 07.10.2022 r.

The implementation of PN-EN 15037 exacted i.a.: the necessity of the technical documentation updating, the introducing of geometry and reinforcement changes of offered prefabs. In the paper the problems concerning the adaptation of Teriva floors to the PN-EN 15037 requirements were described. The paper focused on bending load capacity of these floors. The method of the load capacity calculation was proposed. It leads to certain reduction of reinforcement (in relation to beams applying so far) despite loads increase.
  1. Ahnert R, Krause K. Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960. Gründungen, Wände, Decken, Dachtragwerke. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen; 1986.
  2. PN-EN 15037:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe.
  3. Drobiec Ł, Pająk Z. Zasady obliczeń stropów gęstożebrowych. Materiały Konferencji XXXIII Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji. 2018; 239-94.
  4. Ksit B, Jasiczak J, Kotlarz R. Stropy gęstożebrowe według polskich norm i Eurokodów – analiza różnic na wybranych przykładach. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2011; 2 (3): 327 – 9.
  5.  Jarmontowicz R, Sieczkowski J. Stropy TERIVA- E w świetle Eurokodów i normy PN-EN15037. Przegląd Budowlany. 2013; 84 (4): 48 – 50.
  6.  Jarmontowicz R. Nowe kratownice stalowe do belek stropowych TERIVA-E. Materiały Budowlane. 2012; 482: 20-1, 33.
  7. Jarmontowicz R. Ocena właściwości akustycznych stropów belkowo-pustakowych zgodnie z normą PN-EN 15037-1:2011.Materiały Budowlane. 2013; 492: 18 – 9, 24.
  8. PN-EN 1990:2004. Eurokod – Podstawy projektowania.
  9.  PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  10. Kamińska ME. Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów (2). PN-EN 1992-1-1. Stan graniczny nośności przekroju obciążonego momentem zginającymi siłą podłużną. Kwartalnik Łódzki. 2012; 37: 13-26.
dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-6628-9749
mgr inż. Filip Grzymski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-2083-8946
mgr inż. Maciej Pazdan, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-3959-6337
dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-6375-7145

dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-6628-9749

michal.musial@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.32

Article in PDF file