An analysis of causes of cracks formation in a sealed tube of a residential building with a method of repair


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.33

Matkowski Zygmunt, Klimek Adam, Krawczyk Ewa. 2022. An analysis of causes of cracks formation in a sealed tube of a residential building with a method of repair. Volume 603. Issue 11. Pages 119-122. Article in PDF file

Accepted for publication: 05.10.2022 r.

The article presents defects in the bedplate and basement walls in themulti-family building designed in the white bath technology. Already at the construction stage cracks and leaks through the reinforced concrete elements were formed, which made it necessary to seal the bath by making additional hydroinsulation. The paper offers an analysis of the underground building structure, presents causes of leaks and the concept of leak repair. The aim of the article is to draw attention to the problems resulting from the design and construction of sealed bathtubs, in particular the necessity to take into account in the calculations concrete shrinkage, as a result of which the bottom plate is scratched. On the basis of the analyses performed, general conclusions have been drawn concerning the design of the reinforced concrete airtight bath, which are aimed at avoiding damage and, in particular, leaks through the airtight baths.
  1. https://www.bta-czasopismo.pl/wp-content/uploads/ 2019/05/2294.pdf.
  2.  https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/399- wydanie/mb-2018-05/11224-czynniki-ksztaltujace- -szczelnosc-betonu-w-technologii-bialej-wanny. html.
  3.  SIKA White BOX „Biała Wanna”. Szczelne konstrukcje betonowe.
  4.  Francke B. Izolacje części podziemnych budynków wykonywane w technologii białej wanny. Materiały Budowlane. 2014; 3: 30 – 31.
  5. PN-EN1992-1-1:2008Projektowaniekonstrukcjizbetonu. Część 1-1:Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  6.  PN-EN 1992-3:2008/NA2010, Eurokod 2— Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.
  7.  Flaga K. Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w budownictwie powszechnym. 2002. XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 20-23 lutego 2002 r.
dr inż. Zygmunt Matkowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-4571-2821
dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121
mgr inż. Ewa Krawczyk, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-0415-7879

dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121

 adam.klimek@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.33

Article in PDF file